Vidzemes reģiona Lūgšanu Brokastis šogad notiks Gulbenē, to dalībniekus pulcējot kopā 15.maijā Vecgulbenes muižā. Pašlaik noris gatavošanās darbs, sadarbojoties Gulbenes novada pašvaldībai un Vidzemes reģiona Lūgšanu Brokastu organizatoriem.

Lūgšanu Brokastis ir starptautiskas iniciatīva, kas aizsākās Amerikas Savienotajās Valstīs 1952.gadā un pašlaik tiek rīkotas vairāk nekā 50 valstīs.

Latvijā Lūgšanu Brokastis notiek no 2005.gada pēc Latvijas Evaņģēliski Luteriskās baznīcas arhibīskapa Jāņa Vanaga iniciatīvas. Tajās satiekas valsts un pašvaldību, to institūciju un struktūrvienību vadītāji, izglītības, kultūras, sporta iestāžu vadītāji, visu kristīgo draudžu vadītāji, nevalstisko, sabiedrisko organizāciju vadītāji,  uzņēmējdarbības līderi, sabiedriski aktīvas un ievērojamas personības lokālā vidē, novadu vadītāji.