15.oktobrī Gulbenes novada dome Vecgulbenes muižā rīkoja pateicības pasākumu brīvprātīgā darba veicējiem, koordinatoriem, atbalstītājiem. Vērojot ļaužu pilno zāli, ir patīkami apzināties, ka brīvprātīgā darba kustība Gulbenes novadā attīstās un var būt par paraugu citiem.

Pasākuma svinīgākais brīdis bija sertifikātu pasniegšana 13 brīvprātīgā darba veicējiem, kas noslēguši vienošanos ar Gulbenes novada domi un sakrājuši 60 vai vairāk brīvprātīgā darba stundas.

Sertifikātus saņēma:

Justīne Skudra, Marina Vīksniņa, Annija Zemniece, Tīna Žmuida, Arvita Kļaviņa, Alise Borodkina, Elīna Ignatjeva, Zane Kauliņa, Gundega Kampāne, Rita Dukule, Līga Stībele, Evelīna Vekšina, Sandra Ceriņa.

Vakara gaitā vēlreiz atskatījāmies uz pasākumiem, kuri bez mūsu brīvprātīgajiem un brīvprātīgā darba organizatoriem nebūtu izdevušies tik krāsaini un pilnīgi: piektie Gulbenes novada svētki Lejasciemā, Gulbenes pilsētas svētki un starptautiskais amatierteātru un pūtēju orķestru festivāls “Hepenings”, projekti “Eko velo” un “Minies globāli”, Karjeras nedēļa, Eiropas brīvprātīgo jauniešu uzņemšana.

Pasākumu ar ģitārspēli un dziesmām kuplināja Eiropas brīvprātīgā darba jaunietes – Kristīna no Vācijas un Bridžita no Francijas.

Svinīgajā sertifikātu pasniegšanas brīdī brīvprātīgos sveica Gulbenes novada domes priekšsēdētāja vietnieks Andis Caunītis un Gulbenes novada domes Izglītības, kultūras un sporta nodaļas vadītājs Arnis Šķēls.

Gunta Krevica,
sabiedrisko attiecību speciāliste