Līdz 31.oktobrim biedrība “Alūksnes nevalstisko organizāciju atbalsta centrs” sniedz konsultācijas par NVO dibināšanu, attīstību, juridiskiem un grāmatvedības jautājumiem, par brīvprātīgo darbu, projektu veidošanu un citiem aktuāliem jautājumiem. Par sev interesējošo tēmu iespējams sazināties ar Dzintru Zvejnieci pa tālruni 28642250.

No augusta līdz oktobrim piedāvājam vadīt seminārus par šādām tēmām: projektu veidošana; radoši finansējuma piesaistes veidi NVO sektorā; brīvprātīgais darbs un tā organizēšana; koučinga pieeja NVO darbībā; kopienas veidošanas process un tā ietekme uz teritorijas attīstību. Ja vēlaties kādu no semināriem uzņemt savā pilsētā vai pagastā, sazinieties ar Dzintru Zvejnieci pa tālruni 28642250.

No 2020. gada 1. janvāra līdz 31. oktobrim biedrība "Alūksnes nevalstisko organizāciju atbalsta centrs" īsteno projektu "Alūksnes NVO atbalsta centrs – rosīgām kopienām", kura mērķos ietilpst nodrošināt kvalitatīvu informāciju un izglītības pasākumus Alūksnes, Apes, Baltinavas, Balvu, Gulbenes, Rugāju, Smiltenes un Viļakas novadu NVO, pašvaldību pārstāvjiem un citiem interesentiem.

Biedrība "Alūksnes nevalstisko organizāciju atbalsta centrs" 2020.gadā sniedz atbalstu Gulbenes novada esošām un topošām biedrībām un nodibinājumiem, kā arī piedāvā izglītojošus pasākumus NVO pārstāvjiem, pašvaldības iestāžu darbiniekiem un individuāliem interesentiem. 2020.gadā īpaši uzsveram stipru kopienu attīstību, kā mērķtiecīgi iespējams strādāt ar kopienu veidošanu un kāds no tā labums visai sabiedrībai.

Projekta aktivitātēm aicinām sekot līdzi biedrības mājas lapā www.aluksnesnvo.lv un Facebook lapā @AluksnesNVOatbalstacentrs.

Projektu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

KM logoNVOSIF logo

Ilze Zvejniece
projekta vadītāja un sabiedrisko attiecību speciāliste