Ir pagājuši divi mēneši kopš valdība lēma par cilvēku pārvietošanās un pulcēšanās ierobežojumu, kurus bija spiesti ieviest sakarā ar pandēmiju, pakāpenisku mazināšanu. Kā jau iepriekš minēju, uz to nekavējoši reaģēja arī pilsētas pensionāri, jau maijā, ievērojot distancēšanās prasības, biedrības valdei atsākot organizatorisko darbību. Tagad jau ir notikušas trīs valdes sēdes, kurās gan norit neparasti, jo, ja iepriekš uz valdes sēdēm mājīgajās biedrības telpās bijušajā Bērzu skolā parasti ieradās ne mazāk par 25-30 senioriem, tad tagad tas ir tikai valdes sastāvs. Un arī tas ir ne vienmēr pilnā komplektā. Bet aktuālie  jautājumi tiek risināti un lēmumi tiek pieņemti.

Krietni grūtāk ir ar novada pensionāru biedrības “Atspulgs 5” valdes aktivitātēm, jo uz šīm valdes sēdēm ir jāierodas visu pagastu senioru pārstāvjiem, kas vairs šajos apstākļos nav tik vienkārši, jo ne visiem pagastu pensionāru biedrību vadītājiem ir savi transportlīdzekļi, vai iespējas tos nodrošināt individuālai nokļūšanai valdes sēdes vietā. Bet ar sabiedrisko transportu pārvietoties riska grupai ir riskanti. Tomēr neskatoties uz grūtībām, arī novada pensionāri jau ir aizvadījuši divas atklātās valdes sēdes, vienā no kurām ar savu redzējumu par pašreizējo stāvokli un vērā ņemamiem ieteikumiem dalījās Jana Igaviņa, Gulbenes novada pašvaldības vecākā sabiedrisko attiecību speciāliste, un Gulbenes un Balvu slimnīcu apvienības izpilddirektora vietas izpildītāja Lana Upīte.

                Tāpat netika aizmirsti arī mūsu jubilāri. Ja pilsētas pensionāru biedrība “apaļajiem” jubilāriem Valērijai Kļavai. Velitai Mikovai, Martai Briedei un Veltai Brenčevai veltīja atsevišķu pasākumu bijušās Bērzu skolas pagalmā, jo tikai tā bija iespējams nodrošināt distancēšanās nosacījumus, tad novada pensionāru biedrības valde savus jubilārus sveica, galvenokārt, savā jau pirmajā pandēmijas laika valdes sēdē, kas tika rīkota kultūras centra lielajā zālē. Lai arī pasākumi nebija pārāk kupli apmeklēti, taču jebkuram bija iespējas pateikt pateicības vārdus, nolasīt skaistus dzejoļus, kā to darīja katrai jubilārei pilsētas pensionāru biedrības pasākumā Imants Eniks, kuram pašam jau ir 91 gads, jubilāriem, kuri ir ne tikai visu darba dzīvi ir veltījuši sabiedrības labā, bet arī aizejot pensijā cenšas palīdzēt citiem saviem līdzgaitniekiem, kuriem ir nedaudz mazāka rocība, nedaudz mazāk spēka, nedaudz mazāk atbalsta no tuvajiem cilvēkiem. Es domāju, ka šajā vecumā katram paldies, katram mīļam un pateicīgam smaidam ir medaļas, kas būt iegūta spēka gados, vērtība.

Seniori

Foto: S.Sudarova

Minētais arī attiecas uz aktivitātēm, kas atsākās pensionāru vidū jau pandēmijas laikā, taču vairāk gan rakstu par tuvākajiem plāniem, kam bija veltītas abu biedrību pēdējās valdes sēdes.

Novada pensionāru biedrības “Atspulgs 5” valdei gada sākumā bija ļoti grandiozi plāni, kas tieši bija vērsti uz draudzības saišu stiprināšanu ne tikai ar citu novada senioriem, bet arī ar  citu valstu līdzīgām organizācijām. Zinot valdes priekšsēdētājs Annas Ināras Vīgantes nemiera garu un kolosālās darba spējas, šie plāni noteikti būtu izpildījušies, pat ar uzviju, ja neiejauktos nepārvaramā vara, kura šoreiz saucās par “Covid 19”. Tomēr arī tagad  jau pie mazākās iespējas  tika meklēti ceļi, lai atbalstītu tos, kuriem varbūt ir bijis šajā laikā vēl smagāk kā mums. Un Baltijā tas bija, noteikti, Igaunijā. Tas lika interesēties par iespējām satikties ar draugiem un atsaucība nāca no Tallinas pensionāru biedrībām, pie kurām tad arī tika lemts doties jau 31.jūlijā. Pie reizes apmeklējot arī Ziemeļigaunijas interesantākās vietas. Jo masu mēdiji ir tikai masu ietekmēšanas līdzeklis, bet ticamība  ir lielāka tam, ko personīgi dzirdi no cilvēkiem, kas paši pārdzīvojuši vienu vai otru notikumu. Lai arī vietu skaits ir ierobežots, interesantiem vēl ir ieteicams sazināties ar A.Vīganti (m.t.26191590).

Un noteikti bez visa novada  senioru aktīvas līdzdalības nenoritēs arī pilsētas svētki, kurus apsolījusi apmeklēt arī LPF priekšsēdētājas vietniece. Un jau 6.augustā arī Lejasciema seniori sadarbībā ar novada pensionāru biedrību uzņems draugus no Amatas novada.

Nākošais lielākais pasākums, kur jau organizē Latvijas pensionāru federācija, taču kurā lielu ieguldījumu dod arī Anna Vīgante gan kā novada pensionāru dzīves vadītāja, gan kā Vidzemes reģiona pensionāru aktivitāšu  kuratore, ir Vislatvijas senioru sadziedāšanās svētki 22.augustā Koknesē. Pensionāri, kuri apmeklēja šādu pasākumu  Pikšās, var padalīties atmiņās par šiem jaukajiem svētkiem. Arī šajā pasākumā gan dalībnieku, gan apmeklētāju skaits ir krietni ierobežots, tāpēc interesantiem būtu noteikti jāsazinās ar A.Vīganti. Jāpiebilst, ka novada seniorus pārstāvēs 4 kolektīvi.

Mazāki plāni, bet tomēr plāni, kas vērsti uz pensionāru atkal sanākšanu lielākā pulkā, mēģinot  mazināt barjeras, kas radušās šo mēnešu laikā, ir arī pilsētas pensionāru biedrībai. Kā katru gadu, arī šogad tika lemts tomēr sasaukt izbraukuma atklāto valdes sēdi augusta otrajā otrdienā, t.i., 11.datumā, apvienojot to kā vienmēr ar kādas pazīstamas un interesantas vietas apmeklēšanu mūsu novadā. Šoreiz tika lemts apmeklēt “pudeļu muzeju” Litenē un briežu dārzu Pededzes krastos. Izbraukšana plkst.10.00 no stāvlaukuma pie kultūras centra. Piedalīties var jebkurš pilsētas seniors, taču ieteicams vispirms pieteikties pie pilsētas pensionāru dzīves vadītājas Astrīdas Saveļjevas ( m.t.28613326). Radušies apstākļi ir ieviesuši arī vēl citas korekcijas šādā pasākumā. Un tā ir katra pasākuma dalībnieka dalības maksa 1 eiro apmērā par katra objekta apmeklējumu, t.i., katram interesentam šis izbraukums izmaksās 2 eiro, par pārējo parūpējoties pensionāru biedrībai.

Nedaudz tālākā perspektīvā ir pilsētas pensionāru biedrības atskaišu un valdes pārvēlēšanas sanāksme, Vispasaules senioru diena, kā arī citi pasākumi, taču par to norisi varēs runāt pēc pirmo minēto publisko pasākumu izvērtēšanas. Un tas jau būs nākošais temats informācijas sniegšanai.

Aivars Circens