23.oktobrī norisinājās biedrības “Latvijas Sarkanais krusts” (LSK) Gulbenes komitejas konference, kuras laikā tika sniegtas atskaites par padarīto aizvadītajā periodā, kā arī tika sniegti priekšlikumi nākošajam darbības periodam.

Konferencē piedalījās LSK ģenerālsekretārs Uldis Līkops, Gulbenes novada domes deputāts Valtis Krauklis un Gulbenes novada sociālā dienesta vadītājs Jānis Antaņevičs.

Pirms oficiālās konferences darba kārtības izskatīšanas V.Krauklis ilggadējam LSK Gulbenes komitejas izpilddirektoram Sīmanim Homčenko pasniedza Gulbenes novada domes Atzinības rakstu par ievērojamu ieguldījumu Latvijas Sarkanā krusta darba popularizēšanā un atbalsta sniegšanu sabiedrībai Gulbenes novadā.

S.Homčenko LSK Gulbenes komitejas izpilddirektora amata pienākumus pildīja 12 gadus, bet nu ir izlēmis to vairs nedarīt. Viņa vietā kopš 2015.gada 1.septembra ir stājusies Biruta Kozlovska, kas Gulbenē pazīstama ar aktīvu darbošanos Gulbenes novada invalīdu biedrībā.

Konference tiek organizēta reizi divos gados.

Gunta Krevica,
Gulbenes novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste