Palīdzēsim.lv jau septīto gadu organizē akciju „Labo darbu nedēļa”. Šī akcija vienaldzīgus neatstāja arī mūs, Rankas pamatskolas skolēnus un skolotājus. Palīdzēt citiem – tas rada gandarījumu. Ne velti mūsu dižais dzejnieks Rainis ir teicis šādus vārdus:

„Gūt var ņemot,
Gūt var dodot,
Dodot gūtais neatņemams.”

          Akciju „Palīdzēsim Ulubeles patversmē dzīvojošajiem dzīvniekiem” iesākām skolā, bet tad radās ideja, ka tajā varam iesaistīt arī citus pagasta iedzīvotājus.

24.oktobrī Rankas kultūras namā organizējām labdarības pasākumu, kad tika vākti gan naudas ziedojumu, gan sarūpēti dzīvnieku sadzīves apstākļu uzlabošanai paklājamie materiāli (segas, palagi, dvieļi, avīzes u.c.). Pasākuma laikā visi aktīvi varēja piedalīties radošajās darbnīcās, kurās tika gatavoti kociņi sunīšu rotaļām, rotaļlietas kaķu nagu asināšanai, bumbulīši no dzijas, dzīvnieku gultiņas. Notika arī sportiskas aktivitātes. Ar muzikāliem priekšnesumiem priecēja skolas popgrupa „Dimantiņi”. Labai atpūtai un pašsajūtai tika sagādāta arī tēja un skolēnu ceptie saldumi. Neaizmirsām arī izveidot novēlējumu un pateicības plakātu, kas sasildīs aprūpētāju sirdis.

     Rezultāts patīkams – saziedoti 123 eiro un 50 centi, profesionālā barība suņiem 30 kg un 3 kg kaķiem. Mūsu mazie draugi tiks arī pie siltām segām un citiem materiāliem.

     Labdarības pasākumā mums lielu atbalstu sniedza Rankas, Jaunpiebalgas un Lejasciema jauniešu centru dalībnieki.

Paldies Janai Kalniņai par aktīvu līdzdalību pasākuma organizēšanā.

     Paldies, ka nebijāt vienaldzīgi! Kopā esam izdarījuši ļoti labu darbu!

                                                             Rankas pamatskolas skolotāja Tatjana Vovere