Biedrība “Eurofortis”, kas strādā ar dažādiem Eiropas projektiem, ir iesaistījusies Nordplus Adults programmas projektā “Be Digital”, kas uzsākās šovasar un tajā ir iesaistījušās četras partneru organizācijas no Lietuvas, Islandes, Latvijas un Norvēģijas. Projekta mērķis ir stiprināt sociālo mediju prasmes Baltijas un Ziemeļvalstu valstu pilsoņu, kas vecāki par 50 gadiem, lai paaugstinātu viņu konkurētspēju darba tirgū un pagarinātu produktīvo darba stāžu līdz pensijai un ilgāk.

Ar nelielu projekta aprakstu var iepazīties šeit.

Kopā ar partneriem ir izveidotas bezmaksas apmācības “Sociālo mediju komunikācija un reklāma”, kas paredzētas personām, kas vecākas par 50 gadiem. 

Mācības sadalītas 4 lekciju kursos un notiks tiešsaistē platformā Zoom piektdienās no plkst. 13:00 līdz 17.00 ar pauzi. Mācību paredzētas 2020.gada 16., 23., 30. oktobrī un 6.novembrī.

Plašāka informācija un apmācību programma šeit.

Laura Vavilova,
ES projektu speciāliste