Drukāt

Foto

No 25.līdz 29.oktobrim Līgatnes novada vidusskolā ar Latvijas Vides aizsardzības fonda finansiālu atbalstu notika biedrības "Gaujas ilgtspējīas attīstības biedrība" rīkotā vides nometne "Izzini upi". Nometnes mērķis ir veicināt Gaujas baseinā esošo pašvaldību skolēnu atbildīgu attieksmi pret upju bioloģisko daudzveidību un zivju resursiem, un jaunieši no 11 novadiem bija satikušies, lai profesionāļu vadībā iepazītu upju apsaimniekošanas pamatprincipus un to pielietojumu dabā. No Gulbenes novada nometnē piedalījās Līva Kampe un Linda Ļapere, kuras pārstāvēja Lejasciema jauniešu centru “Pulss”.

Aija Ziediņa, nometnes pedagoģe