Globālās izglītības nedēļa Latvijā šogad notiks 19. – 25. novembrī, tās norisi jau septīto gadu pēc kārtas koordinē Latvijas Platforma attīstības sadarbībai (LAPAS). Globālās izglītības nedēļas pasākumu organizēšanā iesaistās dažādi sadarbības partneri – skolas, augstskolas, jauniešu centri, bibliotēkas un citi interesenti, kam rūp ilgtspējīga pasaule.

20. novembrī LAPAS sadarbībā ar LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāti, UNESCO Latvijas Nacionālo komisiju, LR Izglītības un zinātnes ministriju, LR Ārlietu ministriju, Daugavpils Universitātes Humanitāro un sociālo zinātņu institūta Ilgtspējīgas izglītības centru, Liepājas universitātes Pedagoģijas un sociālā darba fakultāti un biedrību "Latvijas Augstskolu pedagogu sadarbības asociācija" jau septīto gadu pēc kārtas organizē ikgadējo globālās izglītības dienu. Šogad šī diena notiks tiešsaistē.

Šī gada Globālās izglītības nedēļas kopsaucējs – Šī ir mūsu pasaule, rīkosimies kopā! / It’s our world. Let’s take action! – norāda, ka aktīva līdzdalība ir veids, kā veidojam savu, savas kopienas, valsts un visas pasaules saskaņotu attīstību. Informācijas par Globālās izglītības nedēļu 2020 Ziemeļu-Dienvidu centra mājaslapā.

Globālās izglītības nedēļa ir starptautisks pasākums, ko 20 gadus koordinē Eiropas Padomes Ziemeļu-Dienvidu centrs. Globālās izglītības nedēļā visā Eiropā tiek pievērsta īpaša uzmanība izpratnei par globalizētu pasauli un pilsonisko pozīciju tajā, cieņai pret daudzveidību, starpkultūru komunikācijai un atbildībai par savu rīcību.

Darba kārtība un informācija par pieteikšanos

glob izglit