Drukāt

Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, kas celtas padomju laikos, fiziski noveco. Tās ir ar ļoti zemu siltuma noturību – siltums aizplūst caur neblīviem logiem un durvīm, plānām sienām, nesiltinātu bēniņu un jumta pārsegumu, pagraba pārseguma slikto siltumizolāciju, pamatiem u.c.
Patiešām būtiski ir nejaukt renovāciju ar siltināšanu, jo siltināšana ir tikai viena no renovācijas procesa sastāvdaļām. Īstenojot daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas komplekso renovāciju, ieguvumi vienmēr būs vairāk - renovētā mājā turpmākajos 15 - 20 gados nebūs jāveic kārtējie remonti, siltumenerģijas patēriņš samazināsies no 50 - 70%, samazināsies izmaksas par siltumu, uzlabosies mājas iekšējais klimats un komforts, palielināsies nekustamā īpašuma vērtība, uzlabosies iedzīvotāju sadarbība un komunikācija.
Kļavkalnu ielā 16, Ozolkalnā, Beļavas pagastā, Gulbenes novadā 2020.gadā tika veikti šādi ēkas renovācijas darbi: fasādes siltināšana, ēkas aizsargapmales izveide un cokola siltināšana, jumta seguma atjaunošana, pagraba pārseguma siltināšana, tehniskā bēniņu stāva siltināšana, lodžiju atjaunošana, logu nomaiņa un logu ailu aizpildīšanas darbi dzīvokļos, siltumapgādes sistēmas cauruļvadu siltināšanas darbi.

klavkalni 16

Papildus iepriekš uzskaitītajiem darbiem un no pašu uzkrājumiem tika veikta elektroinstalācijas sakārtošana ēkas pagrabā, ūdensvada cauruļvadu pacelšana no grīdas, katlu mājas uzlabošanas darbi, ūdens patēriņa skaitītāju uzstādīšana un pāreja uz vienotu ūdens patēriņa uzskaites kārtību samazinot ūdens patēriņa starpības līdz optimālai tehniski noteiktajai robežai 5%.
Kompleksi veikti darbi, iedzīvotājiem ļauj būtiski samazināt izmaksas par apkuri, kas saistīts gan ar renovācijas tehnoloģiju, gan ar racionālu un taupīgu saņemtā siltuma izlietošanu.
Piemērs par kopējām izmaksām 2 istabu dzīvoklim Kļavkalnu ielā 16, Ozolkalns
Oktobris, 2020.gads: apsaimniekošana (platība 51.3m2) 23.09 EUR, komunālā elektrība 1.54 EUR, atkritumi 3.31 EUR, ūdens un kanalizācija 13.77 EUR, apkure (platība 47.4m2) 14.11 EUR, renovācijas kredīts 51.30 EUR = 107.12 EUR. Malku iedzīvotāji sagādā paši.
Bieži vien ir maldīgs priekšstats, ka ēkas renovācija ir dārgi. Kad iedzīvotāji to piedzīvo realitātē, tad izprot un redz, ka izmaksas ir tās pašas, tikai netiek tērēti apsaimniekošanas līdzekļi avārijām/kārtējiem remontiem, bet gan komforta un dzīves līmeņa uzlabošanai.
Pateicība biedrības „KĻAVKALNI-16” komandai, valdei: Mudītei Motivānei, Santai Biezajai, Kristīnei Puķei un ikkatram mājas iedzīvotājam.

 

Paula Leite-Berģe, mājas pārvaldnieka pilnvarotā persona