4.novembrī Gulbenes novada domē notika biedrības “Sateka” organizēta diskusija „Pārmaiņas sākas ar Tevi”, kurā piedalījās Gulbenes novada domes deputāti, speciālisti un biedrību pārstāvji. Sanāksmes mērķis – sadarbības stiprināšana starp biedrībām, vietējo sabiedrību un lēmējvaru.

Gulbenes novada biedrībām ir interese iesaistīties Gulbenes novada attīstības jautājumu risināšanā, aktīvi līdzdarbojoties dažādu noteikumu, ieteikumu izstrādē un to ieviešanā, sadarbojoties ar Gulbenes novada domi.

Diskusijas laikā tika apspriests jautājums par to, kā biedrības var iegūt pašvaldības līdzfinansējumu dažādu projektu realizēšanai. Šobrīd tiek gatavoti Gulbenes novada domes noteikumi par Gulbenes novada pašvaldības atbalsta piešķiršanas kārtību nevalstisko organizāciju darbībai. Izskanēja arī priekšlikums par vienota nevalstisko organizāciju centra izveidi.

6.novembrī Gulbenes novadā norisināsies novada biedrību pieredzes apmaiņas diena, lai dalītos pieredzē un stāstītu par biedrības darba organizēšanu, par finansējuma piesaistes pieredzi, par aktualitātēm un aktivitātēm.

Savukārt 2.decembrī plkst. 11.00 Gulbenes kultūras centrā notiks Gulbenes novada nevalstisko organizāciju gadatirgus, kurā aicinātas piedalīties visas aktīvās biedrības, kas vēlas sevi parādīt, par sevi pastāstīt. Pasākuma mērķis ir veicināt biedrību un nodibinājumu atpazīstamību Gulbenes novadā, atrast sadarbības partnerus un jaunus biedrus, kā arī rast jaunas idejas savu biedrību darbībai. Pieteikšanās līdz 26.11.2015. ieskaitot – . Dalība pasākumā ir bez maksas.

Gunta Krevica,
Gulbenes novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste