Šogad Gulbenes tautas lietišķās mākslas studijas "Sagša" paspārnē tika dibināta biedrība "Sagša". Jaunā biedrība piedalījās Valsts kultūrkapitāla fonda projektu konkursā un guva atbalstu projektam “Gulbenes TLMS “Sagša” aušanas aprīkojuma atjaunošana”. Projekta ietvaros bija iespēja iegādāties divus aušanas solus, šķietu statīvu, šķietus, vairākas atspoles, metāla nītis un citu aušanai nepieciešamo aprīkojumu.

SagsaKKF