5.novembrī Gulbenes kultūras centrā norisinājās otrais Gulbenes novada jauniešu forums “Iedvesmojies un radi 2”, uz kuru pulcējās Gulbenes novada jaunieši, jaunatnes darbinieki, domes deputāti un speciālisti un viesi gan no kaimiņpilsētām, gan Gulbenes novada sadraudzības pašvaldības Rietavas (Lietuva).

Pirmais Gulbenes novada jauniešu forums tika organizēts pirms diviem gadiem.

Šogad forumā atskatījās uz aizvadīto periodu un ieskatījās turpmāko gadu izaicinājumos – tiek plānots mainīt jauniešu balvu pasniegšanas ceremonijas “Gada atsitiens” koncepciju, turpināt attīstīt brīvprātīgā darba procesu, pārskatīt rīkoto pasākumu “sarakstu” u.c.

Foruma laikā runāja par darbu ar jaunatni Gulbenes novadā, par skolēnu pašpārvaldēm, par jauniešu ideju laboratoriju, savukārt grupu darbos tika apsvērti plusi un mīnusi un tālākās rīcības idejas par tēmām – jauniešu līdzdalība, jauniešu informētība, jauniešu brīvais laiks un neformālā izglītība, jauniešu veselība, drošība un sociālā iekļaušana, jauniešu nodarbinātība.

Pēc pieejamajiem datiem, zināms, ka uz 2015.gada janvāri Gulbenes novadā ir 3947 jaunieši. Savukārt divu gadu laikā Gulbenes novads vairāku projektu ietvaros ir uzņēmis 20 brīvprātīgos jauniešus no dažādām Eiropas valstīm.

Gunta Krevica, Gulbenes novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste