Nu jau pagājis krietns pusgads, kā aktīvo pensionāru darbība ir izlīdzinājusies ar pasīvajiem., t.i., apstākļu rezultātā tā ir pārvērtusies par nosacītu bezdarbību. Līdz ar to arī nebija ar ko padalīties ar citiem. Bet tūlīt jau būs 6.aprīlis, kas dod cerības, ka vismaz  kaut ko varbūt varēsim plānot uz gada nākamo periodu. Dažiem interesentiem ir arī priecīgas vēstis.

Gulbenes novada pašvaldības Interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas komisija 2021.gada 18.martā ir izskatījusi Gulbenes pilsētas pensionāru biedrības iesniegto programmu "Izšūšana kā ilgtspējīgs auduma un apģērba izskata uzlabošanas risinājums" un atbalstījusi ar pieprasīto finansējumu 700 EUR apmērā. Programmas mērķis - apgūt izšūšanas tehnoloģijas līdz līmenim, kas ļautu patstāvīgi katrai dalībniecei veidot atzīstamus, publiski izmantojamus darbus, kam atvēlētas 40 stundas. Nolikums nosaka, ka kursa dalībniekiem ir jāveic arī līdzmaksājums, kurš ieskaitāms pašvaldības budžetā. Tas būtu 10 EUR apmērā no katra dalībnieka par visu kursu. Kursu paredzēts uzsākt jūnijā, taču tas ir atkarīgs arī no ierobežojumiem sakarā ar pandēmiju. Vispār jau paredzēta grupa apmēram 10 cilvēku sastāvā, taču arī atkarībā no ierobežojumu atcelšanas, ar pasniedzējas Valentīnas Stepanovas piekrišanu, tā varētu būt lielāka, tāpēc lūdzu līdz š.g. 1.maijam interesentus pieteikties pie biedrības valdes priekšsēdētājas A.Saveļjevas (t.28613326) vai pie vietnieka A.Circena (t.29143063).

Tā kā pensionāriem ir problēmas ne tikai ar datoriem, bet arī ar to “pieradināšanu”, tad uz šodienu visur izmantotā un jau pierastā virtuālā un attālinātā pulcēšanās mums – gan novada pensionāru biedrībai “Atspulgs 5”, gan pilsētas pensionāru biedrībai diemžēl izpaliek. Saikne ir, bet lielākoties – telefoniska, kas arī paliek tikai kā informācijas apmaiņas līmenis. Valdes locekļi turpina pildīt savus pienākumus, veicot lielākus un mazākus lielākoties tīri tehniskus darbiņus, kā arī piedaloties citu iestāžu, organizāciju un biedrību, t.sk., arī pašvaldības organizētajos digitālajos pasākumos.

Tā kā Gulbenes novada pensionāru biedrībai “Atspulgs 5” šogad aprit 10 gadi, tad šai jubilejai lielu darbu veltījusi ir biedrības valdes priekšsēdētāja Anna Ināra Vīgante, apkopojot šā perioda labos darbus bukletā, kuram tuvākajā laikā gaidāma izdošana.

Mums ir gan prieks, gan lepnums, gan arī gandarījums par to, ka mūsu Latvijas Pensionāru federācijas priekšsēdētājai Aijai Barčai ir piešķirta “Gada balva sociālajā darbā 2020”, kā visprofesionālākajai un atsaucīgākajai sociālajai darbiniecei par ieguldījumu sociālās nozares attīstība, ar ko viņu apsveica arī mūsu novada pensionāri.

Pagaidām par plānotajiem gan pilsētas pensionāru biedrības, gan novada pensionāru biedrības pasākumiem vēl nav ar ko publicēties, taču pie pirmās kaut nelielas cilvēku grupas pulcēšanās iespējām vismaz valdes, kaut vai parkā uz soliņa, bet sanāks kopā, un tad par pieņemtajiem lēmumiem varēšu informēt. Priecīga vēsts ir arī tā, ka šogad pēc ilgiem gadiem pašvaldība ir jau palielinājusi pensionāru biedrību nelielos budžetus, kas ļauj uz nākotni skatīties optimistiskāk, cerot, ka varēs organizēt arī kādu plašāku pasākumu, kuram varēsim  turpināt vēl vairāk piesaistīt arī pensionārus, kuri nav šo biedrību biedri.

Gulbenes novada pensionāru biedrības
valdes priekšsēdētājas vietnieks Aivars Circens