Drukāt

slimnicuapienbaBalvu un Gulbenes slimnīcu apvienība aicina radošo sabiedrību - vides māksliniekus un tēlniecības jomā strādājošos māksliniekus - pieteikt savas idejas vides objektu metu konkursam.

Mākslinieki ir aicināti veidot mūsdienīgus un mākslinieciski augstvērtīgus priekšlikumus diviem vides objektiem – vienam Balvos, otram Gulbenē, kas būtu saistīti, bet ne identiski.

Mākslas darbiem jābūt balstītiem uz uzņēmuma vērtībām un ilgtspējīga dizaina principiem, kā pateicībai mediķiem, klāt pievienojot arī idejas teritoriju labiekārtošanai.

Termiņš ideju projektu iesniegšanai - 1.jūnijs. Konkursa rezultāti tiks paziņoti 11.jūnijā.

Maketu vai hologrammu prezentācija notiks 2021.gada 24.augustā Pateicības dienas ietvaros.

Uzņēmuma vērtības: https://www.slimnicuapvieniba.lv/.../misija-vizija-un.../

Nolikums: https://www.slimnicuapvieniba.lv/lv/par-mums/metu-konkurss/

Lana Upīte,
SIA "Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība"
sabiedrisko attiecību speciāliste