VTV sižets par domu biedru kopas “Druvienas cilts” rudens aktivitātēm – gatavošanās Budēļiem: masku darināšana, kopīga dziedāšana, cienasta gatavošana u.c. “Druvienas cilts” stāsta par sevi, latvisko tradīciju saglabāšanu un nodošanu no paaudzes paaudzē, kokļu gatavošanu.