Drukāt

Mazais

Turpinot 2015. un 2018.gadā iesākto iniciatīvu, biedrība “SATEKA” turpina tradīcijas un organizē Gulbenes novada iedzīvotāju Apkaimes ideju darbnīcas 2021 "ESI AKTĪVS – IESAISTIES!" kopā ar Gulbenes novada pašvaldību. Pirmās darbnīcas jau šā mēneša izskaņā: 26.jūlijā pulksten 16:00 Līgo pagastā pie kultūras nama, bet 27.jūlijā Druvienā, tiekoties muižas parkā pulksten 16:00.

Pieteikšanās ej.uz/apkaimes_darbnicas vai skenējot QR kodu.

Darbnīcas tiek organizētas ar mērķi apzināt aktīvo Gulbenes novada iedzīvotāju dzīvesvietas uzlabošanas vajadzības, prioritātes, problēmas un to iespējamos risinājumus, kā arī lai noskaidrotu pašu iedzīvotāju līdzdalības iespējas. Tās notiks visos Gulbenes novada pagastos: Beļavas, Daukstu, Druvienas, Galgauskas, Jaungulbenes, Lejasciema, Litenes, Lizuma, Līgo, Rankas, Stāmerienas, Stradu, Tirzas pagastā un Gulbenes pilsētā.

Apkaimes ideju darbnīcās tiks apzinātas iedzīvotāju vajadzības un idejas savas dzīves vides uzlabošanai, kā arī diskutēts par sabiedrības līdzdalību lēmumu pieņemšanā, novērtējot līdzšinējās sadarbības stiprās un vājās puses, tādējādi rodot ieteikumus un priekšlikumus mērķtiecīgai un efektīvai vietējo iedzīvotāju sadarbībai ar sabiedriskajām organizācijām, iestādēm, uzņēmējiem un novada pašvaldību.

 Apkaimes ideju darbnīcās paustās vajadzības, viedokļi un idejas apkopotā veidā būs pieejams jebkuram interesentam. Šos apkopojumus biedrība “SATEKA” izmantos savā darbībā, izstrādājot biedrības darbības teritorijas attīstības stratēģiju 2023.-2027. un dažādus projektus, lai veicinātu teritorijas vajadzību izpildi un rastu vietējās sabiedrības noteikto prioritāšu un problēmu risinājumus. Tāpat Apkaimes ideju darbnīcu apkopojumus varēs izmantot jebkura sabiedriskā organizācija, iestāde, uzņēmums, kas vēlas apzināt savas teritorijas vajadzības un no iedzīvotāju idejām izskanējušās attīstības iespējas, kā arī tās var izmantot savu projektu ideju pamatošanai un finansējuma piesaistei. Savukārt Gulbenes novada pašvaldība tos varēs izmantot novada attīstības dokumentu un projektu sagatavošanā.

Ligo pagasts

Druvienas pagasts

QR kods apkaimes darbnicas

Aktivitāte norisinās projekta Nr.2021.LV/NVOF/MAC/046 “Kopā veidota nākotne – tā ir Tava iespēja!” ietvaros, ko finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņas saturu atbild biedrība “SATEKA”.

Biedrība “SATEKA”