Drukāt

26. jūlijā Līgo pagastā un 27.jūlijā Druvienas pagastā tika aizvadītas pirmās apkaimes ideju darbnīcas “Esi aktīvs – iesaisties!”, ko organizē biedrība “Sateka” sadarbībā ar Gulbenes novada pašvaldību.

Šī bija iespēja satikties vietējās kopienas pārstāvjiem, lai noteiktu galvenās vajadzības, problēmas, to risinājumus un veidus, kā paši var iesaistīties, un ko paši var darīt savas dzīves kvalitātes uzlabošanai un pagasta attīstībai. Savukārt pašvaldības pārstāvju klātesamība un iesaistīšanās sarunās deva iespēju iedzīvotājiem plašāk izzināt novadā notiekošos procesus, bet pašvaldības speciālistiem – noskaidrot sanākušo prioritātes, kā arī priekšlikumus un ieteikumus pagasta izaugsmes veicināšanai.

Līgo pagasts visā Latvijā plašāk zināms ar savu latvisko nosaukumu. Tā teritorija ir 79 km2. bet iedzīvotāju skaits 2020.gadā bija 370, salīdzinot ar 2010.gadu, tas ir par 64 iedzīvotājiem mazāk. Līgo pagasts lepojas gan ar saviem aktīvajiem cilvēkiem, gan ar saimniecībām un uzņēmējiem, gan ar savām neparastajām vietām, piemēram, Līnsaliņu Ušuru ezerā, kur reiz atradusies ezermītne, gan ar notikumiem, piemēram, tikai retais zina, ka šeit 1920.gadā ir sarīkots atentāts pret toreizējo Ministru prezidentu Kārli Ulmani. Līgo pagastā atrodas arī Gulbenes novada sociālās aprūpes centrs “Siltais”, kas tika izveidots, pārbūvējot kādreizējo Siltāju pamatskolu.

Katra tikšanās pagastā sākas ar pārvaldes vadītāja īsu ieskatu par to, kas ir paveikts un plānots attiecīgajā vietā. Līgo pagasta pārvaldes vadītājs ieskicēja pēdējos divus ar pus gadus.

Šajā laikā ir izveidots futbola laukums, uzstādītas lielās šūpoles, labiekārtota Ušura kapsēta, veikts mazās zāles un skatuves grīdas remonts Līgo kultūras namā. Starp citu uz kultūras nama mazo zāli drīzumā pārcelsies arī pagasta pārvalde. Ir izbūvēts strītbola laukums, nomainīts malkas apkures katls uz automātisku granulu katlu Līgo kultūras namā, veikts ceļa “Lapši-Ušuri” betona plākšņu remonts, ceļa “Siltais-Ušuri” remonts, Asarupes ūdenstilpnes regulatora pārbūve, uzstādīts karoga masts pagasta centrā, izveidots vides objekts – lielformāta burti LĪGO, kā arī mazo projektu konkursu ietvaros atjaunots pontona tiltiņš un izveidotas puķu dobes, uzstādīti soliņi un bērnu šūpoles. Tāpat ir turpinājušies ikdienas infrastruktūras uzturēšanas darbi.

Līgo pagasta apkaimes ideju darbnīcā izskanējušie ieteikumi un priekšlikumi: biežāk rīkot tikšanās ar iedzīvotājiem, izveidot pagasta Facebook.com lapu (uz šo brīdi jau ir izveidota), rīkot talkas, attīstīt brīvprātīgo darbu, veicināt līdzatbildību, organizēt pagasta svētkus un/vai sporta svētkus, izveidot dabas taku, apzināt dižkokus, uzcelt skatu torni, izbūvēt gājēju ietves un ierīkot rotaļu laukumu bērniem, labiekārtot lapeni, ierīkot ielu apgaismojumu, uzlabot peldvietu, uzlabot ceļu stāvokli, atjaunot dzīvojamo fondu u.c.

Druvienas pagasta teritorija aizņem 68 km2, taču tajā atrodas latviešu kultūrai tik nozīmīgais Silmaču komplekss ar brīvdabas estrādi, kas tika uzbūvēta speciāli R.Blaumaņa lugai “Skroderdienas Silmačos”. Tāpat te atrodas Druvienas Latviskās dzīvesziņas centrs, Pērļa dzirnavas, Velniņa ezers un Druvienas Vecā skola-muzejs. 2020.gadā Druvienu par savu mājvietu sauca 460 iedzīvotāji, kas ir par 102 mazāk nekā 2010.gadā.

Pēc Druvienas pagasta pārvaldes vadītāja Jura Graumaņa stāstītā, laika posmā no 2018.gada līdz šim brīdim ir veikts bijušās Druvienas pamatskolas telpu un jumta remonts. Tagad ēkā atrodas pārvaldes iestādes. Pagastā ir veikta meliorācijas sistēmas atjaunošana, Druvienas muižas dīķa un tā apkārtnes sakārtošana, sakārtota apkures sistēma 4 objektos, uzsākta logu nomaiņa pašvaldības dzīvojamām mājām “Purvīši” un “Saulgrieži”, “Liepas”, veikti remontdarbi Druvienas Vecajā skolā-muzejā.

Tuvākajos gados iecerēts veikt Druvienas pagasta kapu teritorijas labiekārtošanu, apgaismojuma ierīkošanu pagasta centrā, bijušās pamatskolas ēkas fasādes remontu,  Druvienas Vecās skolas-muzeja ēkas mākslinieciskā izpēte, apkures sistēmas izbūve, telpu kosmētiskais remonts, kā arī krājuma glabātuves izveidošana. Kultūras kompleksā “Silmači” plānota ūdens apgādes nodrošināšana (akas rakšana skatuves daļai), teritorijas labiekārtošana, palīgēkas (mūra kūts) atjaunošana. Arī Druvienas kultūras namā iecerēti remontdarbi.

Druvienas pagasta apkaimes ideju darbnīcā izskanējušie ieteikumi un priekšlikumi: dabas koncertzāles izveidošana, strūklakas ierīkošana dīķī, dabas takas izveidošana, lielu latvisko zīmju uzstādīšana caur Druvienu, skatu torņa izbūve, šūpoļu ierīkošana dīķa ozolos, māju norāžu uzstādīšana, Lizuma ceļa asfalta sakārtošana, degradēto teritoriju sakopšana, “Silmaču” teritorijas sakopšana, iedzīvotāju sapulču organizēšana, interešu grupu veidošana, iesaistīšana lēmumu pieņemšanā, talkas, kopīgi pasākumi, ekskursijas, iedzīvotāju savstarpējās saziņas veicināšana, ciemu dienas rīkošana.

Abos pagastos tika izspēlēts ideju konkurss, kura ietvaros pašvaldība dāvāja 100 eiro attiecīgās idejas īstenošanas uzsākšanai. Līgo pagastā 100 eiro dāvanu karte tika nodota pagasta pārvaldes vadītājam Uldim Doņukam, lai izlemtu, kurai no divām idejām tos novirzīt – Līgo pagasta ģerboņa izstrādes uzsākšanas vai pagasta grāmatas izveidei. Savukārt Druvienas pagastā 100 eiro tiks izmantoti, lai uzsāktu Druvienas kapu teritorijas labiekārtošanu. Būtiski ir tas, ka šo ideju īstenošanā ir jāiesaistās arī pašiem iedzīvotājiem, ne tikai pagasta pārvaldes darbiniekiem.

Ar apkaimju ideju darbnīcu grafiku pārējos pagastos un pilsētā var iepazīties ŠEIT.

Gunta Kalmane,
Gulbenes novada pašvaldības
vecākā sabiedrisko attiecību speciāliste