30.novembrī Daukstu pagasta Staru kultūras namā norisinājās Starptautiskajai invalīdu dienai veltīts pasākums, kuru organizēja Gulbenes novada invalīdu biedrība.

Sanākušos svētkos sveica Gulbenes novada domes priekšsēdētājs Andris Apinītis, Gulbenes novada sociālā dienesta vadītājs Jānis Antaņevičs un Gulbenes Rotari kluba pārstāves – Antra Sprudzāne un Ilze Nogobode .

Tika pasniegti arī Gulbenes novada pašvaldības Pateicības raksti. Ar muzikāliem priekšnesumiem priecēja Vijārs Griķis un Gulbenes novada invalīdu biedrības vīru vokālais ansamblis "Retro".

Gulbenes novada pašvaldības Pateicības rakstus saņēma:

Ingrīda Ceske – par aktīvu iesaistīšanos projektu realizēšanā;

Irēna Jakovļeva – par aktīvu dalību invalīdu biedrības darbībā;

Aina Libeka - par aktīvu iesaistīšanos projektu realizēšanā;

Olga Novikova - par aktīvu iesaistīšanos projektu realizēšanā;

Laima Magone - par aktīvu dalību invalīdu biedrības darbībā;

Sarmīte Papule - par aktīvu dalību invalīdu biedrības darbībā;

Biruta Kozlovska - par aktīvu dalību invalīdu biedrības darbībā;

Pēteris Kozlovskis - par aktīvu dalību invalīdu biedrības darbībā.

Gunta Krevica,
Gulbenes novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste