Laikam jau citus gadus pensionāri par rudeni savās aktivitātēs diez vai tā teiktu, jo visi lielākie pasākumi notiek parasti vasarā. Bet šis gads ir īpašs, un tikai agrā rudenī radās iespējas organizēties plašākiem pasākumiem. Kaut kas jau noticis, kaut kam vēl gatavojamies, un tāpēc šis periods uzskatāms par pašu ražīgāko šajā gadā.

Vēl gada sākumā, kad ierobežojumi bija visās jomās, Gulbenes pilsētas pensionāru biedrības valde, uzskatot, ka būs arī vieglāki laiki, pieteicās Gulbenes novada pašvaldības finansētās Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības konkursā ar savu programmu “Izšūšana kā ilgtspējīgs auduma un apģērba izskata uzlabošanas risinājums”, kam guva arī atbalstu. Tā kā šajā programmā iespējama tikai klātienes sadarbība, tad pareģojumam piepildoties, jūnijā 7 pensionāru grupa uzsāka pirmo izglītošanās kursu, kuram nobeigums paredzēts 2021.gada oktobrī. Pensionāru biedrības biedri un kursu apmeklētājas cer, ka šāds finansiāls atbalsts no pašvaldības puses turpināsies arī turpmāk, un būs iespējas aptvert jau sarežģītākas zināšanas, bet par izdarīto programmas dalībnieces un programmas pasniedzēja Valentīna Stepanova vēlas atskaitīties, izveidojot nelielu izstādīti Gulbenes kultūras centra foajē no 2021.gada 5.līdz 10.oktobrim, kuru lūdz apmeklēt visus interesentus, bet, pirmkārt, jau Gulbenes novada pašvaldības Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības licencēšanas komisiju un novada domi.

Jāatzīmē, ka Gulbenes pilsētas pensionāru biedrība ir spējusi izpildīt šā gada īstermiņa plānus līdz šim brīdim. Starp tiem - visiem pilsētas pensionāriem organizējot izglītojošu izbraucienu uz Latgali, galvenokārt, Krāslavas novadu, kurā tika iepazīta ne tikai Krāslavas pilsēta un Daugavas loki, bet arī, pats galvenais, uzklausot īpašnieka Ivara Geibas ieteikumu, vākti ārstnieciskie augi, izbaudīta dažādu viedu ārstnieciskā tēja no šiem augiem saimniecībā “Kurmīši”. Bet kāds ir medus no šiem augiem, nav iespējams ar vārdiem aprakstīt. Kā man teica kāda pieklājīga vecuma gulbeniete, kurai mēs atvedām vienu no medus veidiem, kas ievākts ehināciju ziedēšanas laikā, viņa savā dzīvē, katru gadu lietojot dažādu medu palielā daudzumā, tādu vēl nebija baudījusi. Bija arī citu brīnišķīgu vietu apmeklējumi – medus iegūšanas saimniecība, kurā ir arī neliels unikālu akmeņu muzejiņš, dažādu dzīvnieku ragu apskate, kuras saimnieks ir ne tikai lietpratējs medus jomā, bet arī gleznotājs. Un vēl apbrīnas vērtie vecticībnieku Slutišķu sādža un atpūtas parks “Stalkers” Daugavpils novadā. Vēlreiz apstiprinājās teiciens – dzīvi dzīvo, dzīvi mācies.

Pilsētas pensionāru biedrība spēja īstenot arī  izbraukuma atklāto valdes sēdi, kurā šoreiz gan piedalījās vairāk pilsētas seniori, kuri nav biedrības biedri, kas liecina, ka biedrības aktivitātēm seko un tajās izrāda vēlēšanos ņemt dalību arī tie pensionāri, kuri nevēlas savi apgrūtināt ar biedrības statūtiem. Kā jau iepriekšējās publikācijās minēju, biedrība vēlas šādu pasākumu izveidot par tradīciju, jo mūsu novadā ir daudz skaistu un interesantu vietu, dažas no kurām daudzi no mums pat nezina. Šoreiz tā bija Rankas muiža, kurā notika valdes sēdes pirmā daļa, un Rutkaviņu avoti, kuru tuvumā, baudot nelielu maltīti, tika apspriesti ar visiem klātesošajiem tekošie biedrības jautājumi un tuvākie plāni.

sen1

Jautājumi bija ne mazums, bet galvenais izlemtais jautājums bija par Ziemassvētku svinēšanu, sakarā ar ko vienbalsīgi tika nolemts, ka svētki notiks, tie notiks 21.decembrī Gulbenes kultūras centrā, ja, protams, kaut kas nemainīsies kultūras centra pasākumu plānos, taču tajos piedalīties varēs tikai seniori, kuriem būs vakcinācijas sertifikāts (arī pārslimojušajiem) vai ne ilgākas kā 3 dienu testēšanas negatīvs rezultāts. Norises laiks un kārtība tiks precizēti un izsludināti ar afišu pie kultūras centra un Gulbenes novada pašvaldības mājaslapā (iespējams Facebook).

Tas par pilsētas pensionāru biedrības aktivitātēm, bet ne mazāk jaunumu ir arī novada pensionāru biedrībai “Atspulgs 5”. Protams, atkal sistemātiski notiek visas valdes sēdes, pēdējās no kurām jau apmeklē, praktiski, visu pagastu pensionāru dzīves vadītāji un organizētāji. Dzīve ir ieviesusi arī savas korekcijas, tāpēc tagad par biedrības sabiedrisko revidenti ir ievēlēta Herunda Zuša.

Pirmām kārtām, runājot par pasākumiem, kuru iesaistīti aktīvākie visa novada pensionāri, nevar neatzīmēt Gulbenes novada dziedošo pensionāru dalība Latvijas pensionāru federācijas rīkotajos Vislatvijas 3.senioru vokālo ansambļu sadziedāšanās svētkos “Dziedot dzimu, dziedot augu” Cēsis, kuros kā vienmēr Vidzemes reģions, kura kurators ir arī mūsu novada pensionāru vadītāja Anna Ināra Vīgante, kura nav atļāvusies neapmeklēt nevienus no šiem ikgadējiem svētkiem, izcēlās ar plašāko pārstāvniecību, kurā sava būtiska ietekme bija arī Gulbenes novada senioru ansambļiem “Baltābele“, Dairas Karoles vadībā, “Satekas”, Vijas Nuržas vadībā, “kamenes”, Māras Mezītes vadībā, un “Senioras”, Antras Melbārdes vadībā. Kā ikkatru gadu, tas bija izcils pasākums, kuru patiesi iespējams novērtēt tikai klātesot.

Noteikti, ka visi ir dzirdējuši par ziedu festivālu Lietuvā Pakrojas muižā, ko šoreiz bija iespējams novērtēt arī tiem Gulbenes novada pensionāriem, kuru pieteicās “Atspulgs 5” valdes organizētajā ekskursijā. Lai arī, laikam jau vēl ierobežojumu iespaidā vai izjūtot respektu pret vīrusa izplatības tendencēm, nokomplektēt pilnu atļaujamo braucēju skaitu autobusā šoreiz nebija viegli, kas mūsu pensionāriem gan nav raksturīgi, tomēr galarezultāts bija pozitīvs, visi gribētāji šo skaistumu apmeklēja, atgriezās ļoti brīnišķīgā noskaņojumā, un aprakstīt, kāpēc tas bija, nav nepieciešamības.

Runājot par notikušo, jāatzīmē pēdējā novada biedrības valdes sēde 15.septembrī.

sen2

Pirmkārt, tā notika uzreiz pēc valdes priekšsēdētājas Annas Ināras Vīgantes piedalīšanās Latvijas pensionāru federācijas valdes, kuras locekle viņa ir, sēdē. Vīgantes kundze informēja pagastu pensionāru vadītājus par jautājumiem, kurus valsts augstākajā līmenī risina federācijas valde, galvenie no kuriem ir pensiju indeksācijas, pensiju minimālo apmēru, pensiju nepaliekamo minimumu, pašas pensiju sistēmas sakārtošana. Par indeksāciju daudziem jau ir zināms, bet ja ir kādas individuālas nianses, tad tās ir risināmas pie katra pagasta sociālajiem darbiniekiem, kas ir detalizēti spējīgi iedziļināties problēmās. To mums apstiprināja arī Beļavas pagasta senioru vadītāja Judīte Cinglere, kura turpina pagastā arī risināt sociālos jautājumus. Starp citu, viņa šajā sēdēt tika sveikta arī skaistā dzīves jubilejā.

Citi jautājumi ir risināšanas stadijā un A.I.Vīgante darīja zināmu, kādas ir federācijas prasības vienā vai otrā no tiem, taču par rezultātiem vēl ir priekšlaicīgi runāt. Bez tam, A.I.Vīgante tikko bija atgriezusies arī no uzņēmēju biedrības “Sateka” pieredzes apmaiņas brauciena pa Kurzemi, kurā bija tikšanās arī ar senioru vecuma strādājošiem, gan arī ar pensionāriem, par ko informēja arī biedrības valdes locekļus. Starp citu, novada pensionāru biedrība 27.septembrī arī uzņems viesus no “Satekas” organizētā pasākuma, tātad arī pensionāriem ir ko teikt uzņēmējiem.

Otrkārt, šajā valdes sēdē tika noprecizēti visi jautājumi par Gulbenes novada pensionāru biedrības “Atspulgs 5” pastāvēšanas 10.gadskārtas atzīmēšanu, kura tiek pakārtota arī Vispasaules senioru dienai, līdz ar ko notiks 1.oktobrī. Visi esošie un bijušie biedrības biedri, diemžēl, ievērojot ierobežojumus prasības, t.i., tikai esot vakcinācijas sertifikātiem vai ne ilgāk kā pirms 3 dienām veiktu COVID 19 testu labvēlīgiem rezultātiem, tiek lūgti tātad 2021.gada 1.oktobrī plkst.16.00 Gulbenes kultūras centru O. Kalpaka ielā – 60, lai atcerētos skaistākos sadarbības mirkļus, baudītu mākslu un izvērtētu sagādāto cienastu. Jāatzīmē, ka jau pirms pasākuma – no 28.septembra - kultūras centra foajē katra pagasta senioru kopas atrādīs savus interesantākos veikumus, kas iespējami taustāmā veidā. Izstāde šeit atradīsies līdz 3.oktobrim.

Ar to, pēc būtības, būtu jābeidz šis vēstījums novada senioriem, kopējā cerībā, ka stāvoklis normalizēsies, un jau tuvākā laikā nebūs jāatspoguļo katrs pensionāru saiets, katrs draugu apmeklējums, kā notikums, t.i., cerībā, ka mēs jau drīzumā atgriezīsimies kādreiz jau tik ierastajā dzīves ritmā.

Gulbenes novada pensionāru biedrības “Atspulgs 5” valdes priekšsēdētājas vietnieks Aivars Circens