Drukāt

aptauja 2021Lai plānotu turpmāko Gulbenes novada attīstību un apzinātu jomas, kurās iedzīvotāji saskata nepieciešamību veikt pārmaiņas, Gulbenes novada pašvaldība līdz 2022. gada 1.jūnijam organizē aptauju, aicinot ikvienu novada iedzīvotāju izteikt savu viedokli un novērtēt pakalpojumu kvalitāti, kā arī sniegt priekšlikumus darba pilnveidošanai un turpmāko darbu plānošanai.

Viedokli var paust, aizpildot aptauju šeit: 

Aptauja ir anonīma un iegūtie dati tiks izmantoti pašvaldības darba pilnveidošanai!

Sniegto aptauju atbildes tiks apkopotas un rezultāts būs pieejamas pašvaldības mājaslapā www.gulbene.lv

Blue Pie Chart Presentation kopija kopija