Latvijas Republikas Labklājības ministrija ir apkopojusi informāciju par atvieglojumiem un palīdzību trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm un personām, ko nosaka normatīvie akti. Noteikto atvieglojumi klāsts pārklāj vairākas nozares – izglītības jomu, veselības un sociālās aprūpes jomu, nodokļu jautājumus u.c.

Informācija regulāri tiek aktualizēta un publicēta Labklājības ministrijas mājaslapā pie sociālās sfēras informatīvajiem jautājumiem. Šobrīd aktualizētais apkopojums skatāms teksta dokumentā “Atvieglojumi un palīdzība trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm (personām)”.