Tieslietu ministrija izstrādājusi vadlīnijas Latvijas valstspiederīgajiem bērnu tiesību aizsardzībai Apvienotajā Karalistē. Vadlīnijas paredzētas, lai ieteikumu un padomu veidā informētu Latvijas ģimenes, par to, kas jāņem vērā bērnu interešu aizsardzībai, pārceļoties uz dzīvi šajā valstī.

Informatīvais “Vadlīnijas vecākiem bērnu aprūpes nodrošināšanai Apvienotajā Karalistē” materiāls pieejams Tieslietu ministrijas mājaslapā.