Gulbenes novada sociālā dienesta paziņojums

Gulbenes novada sociālais dienests, plānojot darbu un attīstību turpmākajiem gadiem, vēlas apzināt iedzīvotājus, kuriem jau ir iegūta augstākā sociālā darbinieka izglītība vai kuri vēl mācās. Interesentus aicinām sazināties ar sociālā dienesta vadītāju Jāni Antaņeviču: t.29463425, e-pasts: .