Katra cilvēka dzīve ir atšķirīga, atšķirīgs dzīvesveids, atšķirīga izpratne par sadzīvi, spējām to uzturēt, veselības stāvoklis. Gadiem ejot, solis kļūst gausāks, atmiņa nav tik laba, domāšana nav tik asa, spēka kļūst arvien mazāk. Bet ikvienam ir nepieciešami cilvēka cienīgi dzīves apstākļi un aprūpe. Labi, ja ir ģimene, kur bērni vai citi radinieki savam tuviniekam var palīdzēt sarūpēt kurināmo, atnest pārtiku, zāles, aizvest pie ārstiem, kad nepieciešams, uzkopt mājokli. Bet likteņa pavērsieni ir dažādi. Ir situācijas, kad bērni ir aizbraukuši strādāt un dzīvot uz ārzemēm un viņi par saviem vecākiem vai vecvecākiem ikdienā nevar rūpēties. Kādu dzīves līkloči šajā pasaulē ir atstājuši vientuļu.

Tādēļ pašvaldībai ir pienākums rūpēties par veciem vientuļiem ļaudīm, vai arī ne tik veciem, bet kuri dažādu apstākļu dēļ kļuvuši invalīdi un par viņiem nav kas rūpējas. Gulbenes novada pašvaldības teritorijā pieejami sociālie pakalpojumi  “Aprūpe mājās” un ilgstošas sociālās aprūpes pakalpojums.Ilgstošas sociālās aprūpes pakalpojumu organizē sociālais dienests.  

Gulbenes novada teritorijā trīs vietās izvietoti ilgstošas sociālās aprūpes centri:

  • “Tirza” 20 personām Tirzas pagastā,
  • “Siltais” 51 personai Līgo pagastā,
  • “Siltais” struktūrvienība “Dzērves” 32 personām Daukstu pagastā.

Visas vietas sociālās aprūpes namos ir aizpildītas, tādēļ, lai šo pakalpojumu nodrošinātu visām personām, kurām tas ir nepieciešams, pašvaldība pakalpojumu pērk. Ārpus novada teritorijas sociālās aprūpes centros mājo 14 personas. Kopumā pakalpojumu mērķis ir uzlabot sirmgalvju ikdienu, nodrošināt pamatvajadzības, veselības aprūpi. Saprotama ir veco cilvēku vēlme vecumdienas pavadīt savā ierastajā vidē ar savu sunīti vai kaķīti, tomēr, zaudējot spēju sevi aprūpēt, ir jāizvērtē, vai palikt vienam un bezspēcīgam, dažkārt bez ēdiena un siltuma vai tomēr doties uz aprūpes centru, kur nodrošināta diennakts uzraudzība, aprūpe, ēdināšana, siltums un, galvenais, saskarsme ar citiem aprūpes centra iemītniekiem. Aprūpes centros nodrošinātas iespējas lasīt grāmatas, žurnālus, pavadīt laiku pie televizora vērojot tīkamākās pārraides, spēlēt galda spēles, iespēja doties pastaigās, parušināties puķu dobēs. Personām, kuras vēlas, iespējams apmeklēt kultūras pasākumus vietējos tautas namos. Seniorus iepriecināt ierodas pašdarbības kolektīvi.

Sociālo pakalpojumu “Aprūpe mājās” organizē sociālais dienests, bet to nodrošina biedrība “Latvijas Samariešu apvienība”, pamatojoties uz deleģējuma līgumu. Šo pakalpojumu saņem 62 personas. Aprūpes mājās pakalpojumā ietilpst:

  • ikdienas aprūpe ar vai bez “drošības pogu” („drošības poga” nodrošina nepārtrauktas saziņas iespējas, informatīvu atbalstu un palīdzību 24 stundas diennaktī personām, kurām vecuma vai funkcionālo traucējumu dēļ pastāv risks nonākt bezpalīdzības stāvoklī);
  • mobilais aprūpes pakalpojums, tas ietver paplašinātu aprūpes mājās pakalpojumu ar specializētu un aprīkotu transportu, nogādājot klientam trūkstošos resursus (silto ūdeni, dušu, veļas mašīnu u.c.), t.sk., pēdu aprūpes pakalpojumu, dzīvesvietā ne retāk kā reizi mēnesī.

Pakalpojuma mērķis ir pēc iespējas ilgāk saglabāt personas iespēju dzīvot ierastajos apstākļos, savā dzimtas mājā vai dzīvoklī, kur pavadīts mūža jaukākais dzīves posms.

                Bez iepriekš minētajiem pakalpojumiem novada teritorijā darbojas veco ļaužu mājas: Gulbenē 18 personām, Stāmerienā 4 personām, Lejasciemā 10 personām, kurās katram ir atsevišķa istabiņa ar kopēju virtuvi un higiēnas telpām.

                Mērķis visu sociālo pakalpojumu nodrošināšanā ir sniegt iespējami kvalitatīvākus pakalpojumus, lai nepazeminātu personas dzīves kvalitāti, kura vecuma vai funkcionālo traucējumu dēļ nespēj nodrošināt pamatvajadzības saviem spēkiem.

Anita Beļajeva,
Gulbenes novada sociālā dienesta sociālās palīdzības nodaļas vadītāja