15.janvārī  LR Ministru kabineta komitejas sēdē jautājumā par “Noteikumi par darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 9.3.2. specifiskā atbalsta mērķa „Uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru” projektu iesniegumu atlases trešo kārtu SIA "Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība" ir iekļauta III līmenī, un pieejamā attiecināmā bāzes finansējuma sadalījums būs 1 100 929 EUR. Sēdes protokolu skatīt šeit.

Jau iepriekš vēstīts, ka aizvadītā gada nogalē Gulbenē darba vizītē ieradās vairāki Latvijas Republikas Saeimas deputāti - Aija Barča (ZZS), Andris Bērziņš (ZZS), Līga Kozlovska (ZZS), Jānis Trupovnieks (ZZS), Astrīda Harju (Vienotība), kuru darbs saistīts ar veselības un sociālās aprūpes nozari. Vispirms viņi tikās ar SIA “Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība” valdi un Gulbenes, Balvu, Rugāju, Viļakas, Baltinavas pašvaldību pārstāvjiem, lai saņemtu informāciju par šā brīža situāciju slimnīcu apvienībā, kas pēdējos gados strādājusi veiksmīgi un bez parādiem, pārliecinot, ka slimnīcu apvienība atbilst III līmeņa grupai. 

Pēc tam Rīgas delegācija tikās ar iedzīvotājiem, pārrunājot akūtākās veselības aprūpes problēmas un Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienības nākotni. Svarīgākais, kas šajā tikšanās reizē mutiski tika apstiprināts - slimnīcu apvienībai ir jāturpina darbs, nezaudējot esošo statusu, pozīciju, pakalpojumu klāsta sašaurināšanu starp medicīnas iestādēm Latvijā.