Ligo Stradi Belava 13 14 07 2019 LABOTS

Jūlijā vairākos pagastos norisināsies bezmaksas informatīvās akcijas “Svarīgākais par insultu un infarktu.” Pasākuma laikā būs iespēja speciālistiem uzdot sev interesējošos jautājumus, kā arī izmantot paškontroles ierīces. Aicināts ikviens novada iedzīvotājs!

  1. jūlijā plkst. 10:30 Līgo pagastā pie Līgo kultūras nama
  2. jūlijā plkst. 14:00 Stradu pagastā pie Stāķu dīķa
  3. jūlijā plkst. 09:30 Beļavas pagastā pie Beļavas pagasta pārvaldes

Projekts „Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Gulbenes novadā” (Nr. 9.2.4.2/16/I/004) norisinās darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.2. pasākuma “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” ietvaros. Projekts tiek finansēts no Eiropas Sociālā fonda un valsts budžeta līdzekļiem.

logo ESF mazs