bezmedVienoto protesta akciju “Viena diena bez medicīnas personāla” 7. novembrī atbalstīs arī “SIA Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība” kolektīvs, līdz ar to tiks ierobežota veselības aprūpes pakalpojumu pieejamība Balvos un Gulbenē.

Šajā dienā neatliekamā un stacionāra medicīniskā palīdzība tiks nodrošināta pilnā apmērā.

Daļēji atcelts tiek ambulatorais darbs, plānveida pieņemšanas - vizītes poliklīnikās, kas vajadzības gadījumā tiks pārceltas. Tādēļ pacientus, kas 7. novembrī iecerējuši apmeklēt kādu no ambulatorajiem pakalpojumiem, speciālistiem, aicinām jau iepriekš sazināties ar konkrēto poliklīniku Balvos un Gulbenē par konsultācijas pieejamību vai pārcelšanu.

Mēs esam visas tautas veselību un, lai arī laukos nākotnē būtu nodrošināta kvalitatīva medicīniskā aprūpe!

Lana Upīte,
SIA "Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība"
sabiedrisko attiecību speciāliste