Šajā mācību gadā Veselības inspekcija atsāk darbu pie Pasaules Veselības organizācijas (PVO) Eiropas vides un veselības centra koordinētā skolu iekštelpu vides kvalitātes pētījuma projekta otrā posma.

2010. gadā Parmā notika Eiropas vides un veselības ministru konference. Tajā pieņemtā Deklarācija par vidi un veselību noteica mērķus, kas sasniedzami attiecībā uz drošu un veselīgu vidi bērniem (ietverot drošu vidi un sanitāros apstākļus skolā). Lai to realizētu, PVO iniciēja šo projektu un sniedz tā realizācijai finansiālu atbalstu visās dalībvalstīs - arī Latvijā.

Projekta veikšanai PVO izstrādāja vienotu metodoloģiju un tas tika uzsākts 2011./2012. mācību gadā, kad kā viena no galvenajām problēmām skolu iekštelpu vidē tika identificēta nepietiekama telpu ventilācija skolās, īpaši apkures sezonā. 2012./2013. gadā tika uzsākta projekta testēšana arī Baltijas valstu – Latvijas, Lietuvas un Igaunijas skolās.

Pētījuma gaitā vērtē:

  • ventilācijas pietiekamību skolas telpās, pelējuma un mitruma klātbūtni, to ietekmi uz iekštelpu gaisu (veicot indikatīvus mērījumus ar speciālām ierīcēm),
  • piekļuvi sanitārajām telpām un aprīkojumam - vai notiek pienācīga to ekspluatācija un tehniskā apkope. Skolēnu apmierinātību ar sanitārajām telpām (apsekojot telpas un aptaujājot skolēnus),
  • personīgās higiēnas iemaņas skolēniem,
  • skolēnu paradumus pārvietoties no mājām uz skolu (cik tie ir veselīgi),
  • smēķēšanas paradumus skolēnu vidū, smēķēšanas profilaksi skolas teritorijā un ģimenē.

Pētījuma gaitas otrajā posmā – šī gada rudenī paredzēts apsekot 14 Latvijas skolas: trīs – Kurzemē, četras – Vidzemē, divas – Latgalē, trīs – Zemgalē un divas – Rīgā.

Trijās klašu telpās izvietos mērierīces, kas vienas nedēļas garumā veiks CO2 monitoringu, tiks veikta padziļināta mitruma un pelējuma klātbūtnes izpēte skolas telpās. Papildus apsekos visas skolas sanitārās telpas, vērtējot to ekspluatāciju, nosakot pelējuma un mitruma klātbūtni telpās.

Projekta dalībnieku ieguvums ir profesionāls un vispusīgs skolas vides novērtējums, akcentējot iekštelpu gaisa kvalitātes aspektu un Veselības inspekcijas speciālistu sniegtās rekomendācijas katras konkrētās skolas vides uzlabošanai, kā arī priekšlikumi normatīvo aktu pilnveidei.

Līdz 2017. gadam ir plānots apzināt vides riska faktorus 66 Latvijas skolās, bet līdz 2020. gadam – 132 skolās.

Informāciju sagatavoja Veselības inspekcijas Komunikācijas nodaļa