Drukāt

Sākot ar 2020.gada 1. janvāri spēkā stājušies grozījumi*, kas paredz izmaiņas pacientu līdzmaksājumu apjomā, saņemot valsts apmaksātos veselības aprūpes pakalpojumus. Visiem iedzīvotājiem līdzmaksājumu summas būs samazinātas, izņemot līdzmaksājumu par ģimenes ārsta apmeklējumu personām līdz 65 gadu vecumam.

Pacientu līdzmaksājums pie ģimenes ārsta personām no 65 gadu vecuma līdzšinējo 1,42 eiro vietā būs 1 eiro. Savukārt personām līdz 65 gadu vecumam, apmeklējot ģimenes ārstu būs jāmaksā 2 eiro par vizīti. Pacienta līdzmaksājums par ģimenes ārsta mājas vizīti paliks nemainīgs – 2,85 eiro.

Visiem iedzīvotājiem būs samazināti līdzmaksājumi, veicot izmeklējumus un apmeklējot ārstu speciālistu. Ja iepriekš pacienta līdzmaksājums bija 4,27 eiro, tad no nākamā gada – 4 eiro. Līdzīgi samazināsies arī līdzmaksājums par gultas vietu dienas stacionārā – no 7,11 uz 7 eiro. Par ārstēšanos diennakts stacionārā, sākot ar otro dienu ārstniecības iestādēs līdzmaksājums paliek nemainīgs – 10 eiro, savukārt par ārstēšanos aprūpes nodaļās vai gultās un no onkoloģiskām vai onkohematoloģiskām saslimšanām, alkohola, narkotisko, psihotropo un toksisko vielu atkarības līdzšinējo 7,11 eiro vietā pacienta līdzmaksājums būs 7 eiro.

Pacienta līdzmaksājums datortomogrāfijas izmeklējumiem bez kontrastvielas, sākot ar 1. janvāri būs 14 eiro, nevis 14, 23 eiro. Savukārt par izmeklējumu ar kontrastvielu 21, 23 eiro vietā būs jāmaksā 21 eiro. Par kodolmagnētiskās rezonanses izmeklējumu bez kontrastvielas līdzšinējo 28,46 eiro vietā būs jāmaksā 28 eiro, bet par izmeklējumu ar kontrastvielu līdzšinējo 35, 57 eiro vietā, jāmaksā 35 eiro.

NVD atgādina, ka vairākas iedzīvotāju grupas no pacientu līdzmaksājumiem ir atbrīvotas, piemēram, bērni līdz 18 gadu vecumam, politiski represētās personas, 1. grupas invalīdi, trūcīgas personas un citas. Plašāka informācija par pacientu līdzmaksājumiem, tostarp no pacientu līdzmaksājumiem atbrīvotajām iedzīvotāju grupām, pieejama NVD mājas lapā www.vmnvd.gov.lv sadaļā “Veselības aprūpes pakalpojumi”– “Pacienta līdzmaksājumi”.

Līdz ar Latvijas pievienošanos Eirozonai 2014. gadā, pacientu līdzmaksājumu summas no latiem tika konvertētas uz eiro. Tā rezultātā pacienta līdzmaksājums 1 lata apmērā tika konvertēta uz  1, 42 eiro, bet 3 lati uz  4, 27 eiro un līdzīgi ar citām līdzmaksājumu likmēm. Tā kā norēķini ar cipariem aiz komata nav ērti ne pacientiem, ne ārstiem, turklāt neveicina sabiedrības izpratni par veselības aprūpes pakalpojumu apmaksas kārtību, kā arī ir sarežģītas un grūti uztveramas, tika pieņemts lēmums atgriezties pie apaļām summām, kā tas bija pirms eiro ieviešanas.

*Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 28. augusta noteikumos Nr. 555 "Veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtība”.  

Pacienta līdzmaksājuma apmērs

(Pielikums MK 10.12.2019. noteikumu Nr. 642 redakcijā)

Veselības aprūpes pakalpojums

Pacienta līdzmaksājums (cena),
euro1

1. Par ģimenes ārsta ambulatoru apmeklējumu2

1.1. personai līdz 65 gadu vecumam

2,00

1.2. personai no 65 gadu vecuma

1,00

2. Par sekundārās ambulatorās veselības aprūpes ārsta ambulatoru apmeklējumu2

4,00

3. Par ģimenes ārsta mājas vizīti

2,85

4. Par ārstēšanos dienas stacionārā

4.1. par katru dienu, saņemot nieru aizstājterapijas, ķīmijterapijas, hematoloģijas, staru terapijas, rehabilitācijas pakalpojumus, kā arī neiroloģisko, iekšķīgo slimību, narkoloģisku vai psihiatrisku saslimšanu un hronisko sāpju ārstēšanu dienas stacionārā

7,00

4.2. vienreizējs līdzmaksājums, saņemot invazīvās kardioloģijas, invazīvās radioloģijas un ķirurģiskos pakalpojumus dienas stacionārā

7,00

5. Par ārstēšanos diennakts stacionārā, sākot ar otro dienu

5.1. par ārstēšanos stacionārās ārstniecības iestādēs

10,00

5.2. par ārstēšanos aprūpes, tai skaitā hronisko pacientu aprūpes, nodaļās vai gultās

7,00

5.3. par ārstēšanos no onkoloģiskām vai onkohematoloģiskām saslimšanām (diagnozes kodi atbilstoši SSK-10: C00–C97, D00–D09, D37–D48 un D61) un no alkohola, narkotisko, psihotropo un toksisko vielu atkarības (diagnožu kodi atbilstoši SSK-10:
F10–F19)

7,00

5.4. par ārstēšanos šo noteikumu 6. pielikuma 2.20. apakšpunktā noteiktajās rehabilitācijas profila gultās

5,00

6. Par stacionāri veiktajiem diagnostiskajiem izmeklējumiem

6.1. datortomogrāfiskie izmeklējumi:

6.1.1. izmeklējums bez kontrastvielas

14,00

6.1.2. izmeklējums ar kontrastvielu3, tai skaitā:

21,00

6.1.2.1. par izmeklējumu

14,00

6.1.2.2. par intravenozo kontrastvielu

7,00

6.2. kodolmagnētiskās rezonanses izmeklējumi:

6.2.1. izmeklējums bez kontrastvielas

28,00

6.2.2. izmeklējums ar kontrastvielu3, tai skaitā:

35,00

6.2.2.1. par izmeklējumu

28,00

6.2.2.2. par intravenozo kontrastvielu

7,00

7. Par ambulatori veiktajiem diagnostiskajiem izmeklējumiem

7.1. elektrokardiogrāfiskie izmeklējumi

2,00

7.2. sirds neinvazīvie funkcionālie izmeklējumi

4,00

7.3. galvas un ekstremitāšu maģistrālo asinsvadu funkcionālie izmeklējumi

4,00

7.4. neiroelektrofizioloģiskie izmeklējumi

4,00

7.5. funkcionālie kuņģa–zarnu trakta izmeklējumi

4,00

7.6. radionuklīdā diagnostika

4,00

7.7. ultrasonogrāfiskie izmeklējumi

4,00

7.8. endoskopiskie izmeklējumi

7,00

7.9. rentgenoloģiskie izmeklējumi:

7.9.1. izmeklējums bez kontrastvielas (tai skaitā rentgenoloģiskie izmeklējumi ar kuņģa–zarnu trakta kontrastvielu)

3,00

7.9.2. izmeklējums ar kontrastvielu3, tai skaitā:

10,00

7.9.2.1. par izmeklējumu

3,00

7.9.2.2. par intravenozo kontrastvielu

7,00

7.10. datortomogrāfiskie izmeklējumi:

7.10.1. izmeklējums bez kontrastvielas

14,00

7.10.2. izmeklējums ar kontrastvielu3, tai skaitā:

21,00

7.10.2.1. par izmeklējumu

14,00

7.10.2.2. par intravenozo kontrastvielu

7,00

7.11. kodolmagnētiskās rezonanses izmeklējumi:

7.11.1. izmeklējums bez kontrastvielas

28,00

7.11.2. izmeklējums ar kontrastvielu,3 tai skaitā:

35,00

7.11.2.1. par izmeklējumu

28,00

7.11.2.2. par intravenozo kontrastvielu

7,00

8. Par katru ambulatori vai dienas stacionārā veikto operāciju

4,00

9. Par medicīniskās apaugļošanas procedūrām

9.1. olnīcas punkcija olšūnu aspirācijai

21,00

9.2. embrija pārstādīšana

21,00

9.3. sēklinieku biopsija

 

Piezīmes

1 Pievienotās vērtības nodokli nepiemēro saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 52. panta pirmās daļas 3. un 4. punktu.

2 Par ambulatoru apmeklējumu netiek uzskatīta konsultācija pa tālruni, laboratorisks izmeklējums, funkcionāls izmeklējums un ārstnieciskā procedūra.

3 Veicot izmeklējumu bez kontrastvielas, kam seko izmeklējums ar kontrastvielu, pacienta līdzmaksājumu iekasē tikai par izmeklējumu ar kontrastvielu.

Sintija Gulbe,
Nacionālā veselības dienesta Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja