2020.gada 26.janvārī Balvu dzemdību nodaļā piedzimuši trīs braši zēni, lai gan pirmais šī gada bērniņš bija meitenīte no Alūksnes puses, kā arī uz doto brīdi esam dzimumu līdzsvarā. Kopumā šogad piedzimuši ir 18 bērniņi.

2019.gadā mūsu dzemdību nodaļā pavisam piedzima 252 bērniņi, no kuriem viens bija dvīņu pāris. Visražīgākie mēneši bijuši janvāris, jūlijs un decembris.

Kā liecina Centrālās statistikas pārvaldes dati, tad Latvijā turpina samazināties jaundzimušo skaits. Eksperti to skaidro ar 90. gados pieredzēto demogrāfisko bedri un prognozē, ka tuvākajos gados situācija tikai turpinās pasliktināties.

Jāteic, ka atskatoties uz 2018.gadu, kad kopumā piedzima 304 bērniņi, arī mūsu slimnīcai ir krities dzemdību skaits. Un ir tā nelaime, ka mums nepietiek to jauno potenciālo vecāku.

Taču neraugoties uz to, ikviens bērniņš ir īpašs un gaidīts mūsu dzemdību nodaļā. Kopš pagājušā gada novembra esam uzsākuši tradīciju sveikt bērniņu, kas dzimuši nozīmīgās svētku dienās, dāvanā pasniedzot mūsu iestādes plediņu sirds siltumam.

Lai daudz skaļiem pirmajiem brēcieniem un mierīgiem mazuļiem pilns 2020.gads!

Kāds nepateikts “PALDIES”

bernu nodalai

2019.gada nogalē Bērnu nodaļas māsiņa saņēma zvanu no trīs bērnu māmiņas – Balvu novada uzņēmējas Ludmilas Šupilovas, kura vēlējās ko uzdāvināt nodaļai. Jāteic, ka trīs bērnu māmiņa jau otro gadu papildina nodaļas mazo pacientu interesēm atbilstošas slimošanas laika īsināšanas lietu sarakstu. Šoreiz gan nodaļas slimo bērniņu vecāki un, protams, paši mazie pacienti ir priecīgi, novērtē un ļoti labprāt izmanto dāvātās lietas: bērnu mēbelītes (galdiņus un krēslus), puzles, kluču groziņus un tāfeles burtiņus, kas bija jau nolietojušies.    

Tā kā tas bija Ziemassvētku laiks, tad sauksim šo par Labā rūķa dāvinājumu, par kuru “PALDIES” teic viss Balvu bērnu nodaļas kolektīvs un mazie pacienti.

Lana Upīte,
SIA "Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība" izpilddirektora p.i.