soc dPASĀKUMI SAISTĪBĀ AR COVID-19 IEROBEŽOŠANAS PASĀKUMIEM ATCELTI!

Marts pasaulē tiek atzīmēts kā sociālā darba mēnesis, bet marta trešā otrdiena – kā starptautiskā sociālā darba diena. Marta ietvaros Gulbenes novada sociālā atbalsta iestādēs paredzētas dažādas aktivitātes:

 • 16.martā plkst.14.00-17.00 “Atvērto durvju diena” Gulbenes novada sociālajā dienestā Dīķa ielā 1, Gulbenē, kad iedzīvotāji var vērsties ar interesējošiem jautājumiem par sociālo jomu.
 • 18.martā plkst.11.00 Gulbenes novada domes Sociālo un veselības jautājumu komitejas ietvaros notiks “Diskusija ar politiķiem” par sociālā darba lomu sabiedrībā.
 • 24.martā sociālās aprūpes centrā “Jaungulbenes Alejas” viesosies Lizuma sieviešu ansamblis.
 • 19.martā plkst.10.00-12.00 Iedzīvotāju konsultēšana Gulbenes novada valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā Ābeļu ielā 2, Gulbenē.
 • Profesionālās orientācijas pasākumi (sociālā darba profesijas prezentēšana) Gulbenes novada vidusskolās:
  • 19.martā plkst.13.30 Gulbenes 2.vidusskolā
  • 27.martā plkst.13.00 Lizuma vidusskolā
  • 30.martā plkst.11.10 Lejasciema vidusskolā
  • 31.martā plkst.12.30Gulbenes novada valsts ģimnāzijā
 • Izglītojošas nodarbības iedzīvotājiem par veselības aprūpes jautājumiem:
  • 18.martā plkst.10.00 Galgauskas pagasta pārvaldes telpās
  • 20.martā plkst.11.00 Druvienas pagasta pārvaldes telpās
  • 26. martā plkst.10.00 Jaungulbenes pagasta Gulbīša bibliotēkas telpās
 • 20.martā Latvijas sociālā darba speciālistu konference Cēsu koncertzālē.