Gulbenes novada sociālās aprūpes centrs „Jaungulbenes Alejas" ir ilgstošas un īslaicīgas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcija, kas sniedz sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus pilngadīgām personām ar funkcionāliem traucējumiem. 2020.gada 4.aprīlī sociālās aprūpes centram ,,Jaungulbenes Alejas”  apritēs viena gada jubileja.

2019.gada nogalē uzsākām sadarbību ar Gulbenes Rotari klubu, veicot intensīvu un organizējot vairākas tikšanās, lai īstenotu sekmīgu sadarbību. Ar Gulbenes novada sociālā dienesta vadītāja Jāņa Antaņeviča iniciatīvu un līdzdalību norisinājās iestādes iepazīšana, sarunas par klientu ikdienas dzīvi, vajadzībām, kā arī problēmām klientu aprūpes procesā. Sadarbības projekta īstenošanā lielu ieguldījumu deva Antra Sprudzāne, kura ar savu pieredzi un iniciatīvu palīdzēja piemērotāko palīglīdzekļu izvēlē.  

2020.gada 3.martā ,,Jaungulbenes Alejas” saņēma vērtīgu dāvanu  4000 eiro vērtībā no Gulbenes Rotari kluba.

 Aprūpes centrs, sadarbojoties ar ģimenes ārstiem, ārstniecības iestādēm, un citiem speciālistiem, organizē klientu veselības aprūpi, nodrošinot nozīmētā ārstēšanās plāna izpildi. Ikdienā klientiem tiek organizēti un nodrošināti sociālās adaptācijas un rehabilitācijas pasākumi atbilstoši katra klienta funkcionālajam stāvoklim un vajadzībām. Regulāri tiek organizēti kultūras un atpūtas pasākumi, ikdienas brīvā laika aktivitātes, radošās nodarbības. Pašlaik aprūpes centrā ir uzņemti 94 klienti, no kuriem 34 ir ar funkcionāliem traucējumiem un pārvietojas ar ratiņkrēsliem, 10 klienti ir guļoši. Lielākajai daļai no šiem klientiem ir nepieciešams regulārs personāla atbalsts ikdienas aprūpē un rehabilitācijas procesā. Lai aktivizētu klientus ikdienā un palīdzētu viņiem pārvietoties (pacelt un pārcelt, pārvietot uz ratiņkrēslu, atbalstīt staigāšanā) ir nepieciešami dažādi palīglīdzekļi.

Dāvanā no Rotari kluba mēs saņēmām palīglīdzekļus, kas uzlabos aprūpes un rehabilitācijas procesu un atvieglos klientu un aprūpētāju sadarbību - aktivizēšanas un pārvietošanās procesā, rehabilitācijas procesā. Mūsu ikdienas aprūpes un rehabilitācijas darbu atvieglos un uzlabos pārcelšanas dēlis, kas ir paredzēts guļošu un mazkustīgu klientu pārcelšanai no un uz gultas, vai dušas ratiņiem, nestuvēm u.tml.

Pieturēšanas siksnas, pārcelšanas siksnas, tiks izmantotas klientu pacelšanai no sēdus stāvokļa uz stāvus stāvokli, pārvietojot no vienas vietas uz citu, vai  klientam mācoties staigāt.

Ieguvums ir pārcelšanas platforma, kas paredzēta pacientu piecelšanās un apsēšanās, pārvešanas no vienas vietas uz citu, atvieglošanai. To var izmantot rehabilitācijas nolūkiem, sēdēšanas pozas mainīšanai. 

Pārvietošanas pārcelšanas dēļi piemēroti klientu pārvietošanai. Šos dēļus var pielietot patstāvīgi arī klienti - pārvietoties no ratiņkrēsla uz gultu, vai uz ratiņkrēslu. Klientiem ar funkcionāliem traucējumiem ir iespēja uzlabot, atgūt pārvietošanās prasmes, izmantojot staiguļus ar elkoņu balstiem, kas kompensē pagaidu vai ilglaicīgu kustību – atbalsta disfunkciju. Ikdiena aprūpes procesā Speciāli konteineri autiņbiksītēm

Ņemot vērā, ka iestādē ir mazkustīgi klienti, būtiski aprūpes procesā ir pretizgulējumu profilakses matrači, kas paredzēti izgulējumu profilaksei un jau esošo izgulējumu ārstēšanai, kā arī domāti mazkustīgiem vai pavisam guļošiem klientiem pēc nopietnām traumām un saslimšanām. Mūsu aprūpes un sociālā darba speciālistiem pašlaik apgūst šo palīglīdzekļu pareizu un ergonomisku pielietošanu ikdienas darbā.

Rotari klubs ir izteicis iniciatīvu arī turpmākai sadarbībai. Kolektīva un klientu vārdā izsakām lielu pateicību Rotari klubam par dāvinājumu! Liels paldies Antrai Sprudzānei!

Sociālās aprūpes centra ,,Jaungulbenes Alejas” vadītāja Marika Andževa