Jauns papildinājums – harmoniskā skalpeļa ģenerators, ar pedāli projekta ietvaros ir iegādāts Balvu operāciju blokā. Pagājušā nedēļā notika personāla apmācība ar jauno iekārtu, lai mūsu speciālisti varētu uzsākt tās lietošanu.

Ultraskaņas un modernās bipolārās tehnoloģija vienā ģeneratorā, tā varētu teikt par jaunievedumu, kas piemērots visiem nākotnes instrumentiem. Nodrošina iespēja koagulēt (piededzināt) asinsvadus līdz 7 mm diametrā.  Ultraskaņas instrumenti nodrošina precizitāti, multifunkcionalitāti, nav nepieciešams mainīt instrumentus operācijas laikā. Salīdzinot ar elektroķirurģiju mazāks audu bojājums, t.i.,  zemāka temperatūra, lai panāktu koagulāciju un griešanu.

Efektīvs, daudzpusīgs un precīzs instruments laparoskopiskām un atvērtām operācijām. Plaši lietots dažādās operācijās: vispārējā, kolorektālajā ķirurģijā, ginekoloģijā, uroloģijā, bariatrijā, pediatrijā, ortopēdijā, kardioķirurģijā.

Vēl šogad esam iegādājušies – papildus aprīkojumu - sterilizācijas konteineru, instrumentu galdiņus un ratus, plauktus.

Šis ir papildinājums vienam no pirmajiem projekta ietvaros īstenotajiem darbiem - pilnībā aprīkota otra operāciju zāle Balvu slimnīcā, kas palīdz nodrošināt augstu pacientu drošības standartu ievērošanu un pacientiem spēj nodrošināt augstas klases ķirurģisko palīdzību.

Operāciju zāle 2019.gada sākumā tika aprīkota ar jaunām, mūsdienīgām medicīniskajām iekārtām un tehnoloģijām – laparaskopijas sistēmu, anestēzijas iekārtu un anesteziologa darba vietu, operāciju lampu un baktericīdajām lampām, kā arī ar ķirurģisko sūkni, defibrilatoru un elektrokardiogrāfu.

 Bet kas gan ir iekārtas bez personāla? Runājot par komandas darbu – operācijas mums saistās ar ķirurgu, kurš konsultē pacientus pirms operācijas, lai novērtētu tā veselības stāvokli un lemtu kā rīkoties, lai vislabākā veidā atrisinātu pacienta problēmu un uzņemas atbildību par operācijas iznākumu, taču šo pakalpojumu kvalitāti kopumā nodrošina kvalificēta ķirurģijas komanda, kas sastāv ne tikai no ķirurga, tā asistenta, medmāsām, anesteziologa, bet arī no personāla, kas slimnieku aprūpē kādā no slimnīcas nodaļām pirms un pēc operācijas. Par būtisku ķirurģiskās komandas locekli jāuzskata arī operāciju māsas un anestēzijas māsas, kuras ir speciāli apmācītas un piedalās operācijās. Mēs lepojamies, ka mums šāds personāls ir!

 op1

Operāciju zāles iekārtas un aprīkojums izmaksājis 183346,28 EUR, t.sk. ERAF finansējums 155844,34 EUR, Valsts finansējums 16501,17 EUR un Slimnīcu apvienības līdzfinansējums 11000,78 EUR.

Projekta numurs: 9.3.2.0/18/I/014, projekts Stacionārās un ambulatorās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana SIA „Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība”, uzlabojot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību