Ārkārtas situācija valstī ir ietekmējusi arī sociālo pakalpojumu nodrošināšanu personām ar garīga rakstura traucējumiem Individuālā budžeta modeļa izmēģinājumprojektā, kuru īsteno Labklājības ministrija sadarbībā ar pašvaldībām ar Eiropas Sociālā fonda līdzfinansējumu. Tās laikā izmēģinājumprojekta dalībniekiem Gulbenes novada pašvaldībā nebija iespējams saņemt tādus pakalpojumus kā fizioterapijas nodarbības, mūzikas terapijas nodarbības, logopēda un speciālā pedagoga nodarbības. Psihologa konsultācijas, aprūpes mājās pakalpojums, ģimenes asistenta pakalpojums, atbalsta personas un asistenta pakalpojums tika nodrošināti tikai atsevišķos gadījumos. Tika rasts labs risinājums psihologa pakalpojuma nodrošināšanai, kuru nodrošināja attālināti. Kopumā var secināt, ka šis periods “pārdzīvots” veiksmīgi, jo neviens dalībnieks nav nonācis krīzes situācijā sociālo pakalpojumu trūkuma dēļ. Gadījumos, kad tie bija vitāli nepieciešami, tika rasts risinājums to nodrošināšanai. Lai arī 10. jūnijā beidzās izsludinātā ārkārtējā situācija valstī, jāturpina ievērot noteiktus ierobežojumus un piesardzības pasākumus. Zināma piesardzība vēl ir jūtama arī no pašu dalībnieku puses. Pašvaldībā izmēģinājumprojekta ietvaros jūnijā atsāka nodrošināt fizioterapijas nodarbības, logopēda un speciālā pedagoga nodarbības, pamazām atgriežoties pie ierastā ritma, un nodrošinot pakalpojumus, kuri nepieciešami dalībniekiem izvirzīto mērķu sasniegšanai.

logo ESF mazs