Gerbonis mazsŠobrīd saslimšana ar Covid-19 ir konstatēta divās Gulbenes novada pašvaldības iestādēs – sociālās aprūpes centrā “Jaungulbenes Alejas” un Gulbenes novada vidusskolā.

Gulbenes novada vidusskolā ir saslimis darbinieks, kurš nav bijis kontaktā ar skolēniem. Persona atrodas karantīnā, savukārt kontaktpersonām ir nozīmēta pašizolācija.

Pēc testu veikšanas “Jaungulbenes Alejās” inficēšanās ar Covid-19 ir konstatēta četriem darbiniekiem, kuri nekavējoties devās karantīnā, bet kontaktpersonas - pašizolācijā. Inficēšanās avots šim personām pašreiz tiek noskaidrots. Pašlaik centra klientiem nav konstatēts Covid-19. tomēr pēc aptuveni vienas nedēļas gan darbiniekiem, gan klientiem tiks veikts atkārtots Covid-19 tests.

“Vienīgais saslimšanas gadījums klientam tika apstiprināts personai, kas pirms tam bija slimnīcā stacionārā, bet uz “Jaungulbenes Aleju” izolatoru tika pārvietots ar negatīvu Covid-19 testu. Pēc dažām dienām klientam parādījās veselības problēmas, un viņš tika nekavējoties stacionēts. Vēlamies uzsvērt, ka klienta inficēšanās ar Covid-19 nenotika “Jaungulbenes Alejās”. Ir apzinātas personas, kuras bija kontaktā ar saslimušo. Rīcība notiek atbilstoši epidemioloģiskajām prasībām. Šobrīd citu inficēšanās gadījumu starp klientiem nav. Turpinās pastiprināta klientu un darbinieku veselības stāvokļa uzraudzība. Ja būs klientu saslimšanas gadījumi, klienta uzrādītās kontaktpersonas-tuvinieki tiks nekavējoties informēti. Aprūpes process klientiem ir pilnvērtīgi nodrošināts,” informē sociālās aprūpes centra “Jaungulbenes Alejas” vadītāja Marika Andževa.

Gulbenes novada sociālā dienesta vadītājs Jānis Antaņevičs piebilst, ka “Jaungulbenes Aleju” kolektīvs šobrīd strādā ar iekšējām rezervēm – jauni darbinieki netiek pieņemti, arī jaunu klientu uzņemšana nenotiek. Sociālās aprūpes centrs darbojas stingrā epidemiologu un ģimenes ārstu uzraudzībā. Šobrīd apmeklētājiem ir liegta iespēja klātienē apmeklēt tuviniekus, taču ir iespēja sazināties ar viņiem, piemēram, video zvanā. Arī sūtījumi tiek pieņemti.

“Panikai nav iemesla. Par izmaiņām situācijā regulāri informēsim gan sabiedrību, gan klientu tuviniekus. Ir veikta sociālās aprūpes centru telpu dezinfekcija, visiem darbiniekiem ir nodrošināti individuālās aizsardzības līdzekļi. Tāpat regulāri organizējam sociālās aprūpes centru un Gulbenes novada sociālā dienesta tiešssaistes sapulces,” uzsver J.Antaņevičs.

M.Anževa saka paldies visiem “Jaungulbenes Aleju” darbiniekiem, kuri pašlaik strādā intensīvos un sarežģītos darba apstākļos! Domās ar viņiem kopā un arī ar koleģiālu padomu ir SAC ,,Siltais” un SAC ,,Dzērves”.

Gunta Kalmane,
Gulbenes novada pašvaldības
vecākā sabiedrisko attiecību speciāliste