Gerbonis mazsGulbenes novada sociālais dienests informē, ka iesniegumus pabalstu (veselības aprūpei, garantētā minimālā ienākuma līmeņa, mājokļa u.c., izņemot krīzes situācijā) saņemšanai par 2020.gadu pieņems līdz 15.decembrim (ieskaitot).