Individuālā budžeta izmēģinājumprojekts, kura laikā personas ar garīga rakstura traucējumiem var saņemt dažādus sociālos pakalpojumus tuvojas noslēgumam. Sākotnēji tika plānots, ka sociālo pakalpojumu nodrošināšana izmēģinājumprojekta ietvaros noslēgsies šī gada novembrī. Tomēr, ņemot vērā Kovid -19 infekcijas izplatību un ieviestos ierobežojumus, izmēģinājumprojekta īstenošana tika pagarināta par 3 mēnešiem, dalībnieki varēs saņemt atbalstu vēl līdz 2021. gada janvāra beigām.  Izmēģinājumprojekta pagarināšana un pakalpojumu nodrošināšana tiek finansēta projekta esošā finansējuma ietvaros, nepalielinot kopējās projekta izmaksas.

Lai arī tā norisi ir ietekmējusi ārkārtas situācija valstī un ieviestie ierobežojumi Kovid -19 infekcijas ierobežošanai gan pavasarī, gan šobrīd, dalība izmēģinājumprojektā nav bijusi veltīga.

Dalībniekiem bija iespēja saņemt dažādus sociālos pakalpojumus un atbalstu, t.sk. tādus pakalpojumus kā ģimenes asistenta  un asistenta pakalpojumu, atbalsta personas pakalpojumu, aprūpes mājās pakalpojumu, apmeklēt mūzikas terapijas, speciālā pedagoga un logopēda nodarbības, psihologa konsultācijas, reitterapijas, kanisterapijas, fizioterapijas un ergoterapijas nodarbības. Projekta ietvaros tika saņemti pakalpojumi, kuri līdz šim nebija pieejami, vai to saņemšana līdz šim bija ļoti apgrūtināta.

Pateicoties saņemtajam atbalstam vairāki projekta dalībnieki ir kļuvuši patstāvīgāki, ar atbalstu ir uzlabojusies viņu dzīves kvalitāte, pašaprūpes spējas, paplašinājies dabīgais atbalsta loks, sniegts atbalsts ikdienas budžetu plānošanā un ir mācījušies patstāvīgāk risināt jautājumus ar valsts un pašvaldības iestādēm.

Tās ir izmaiņas ne vien dalībnieku dzīvē, bet arī to tuvinieku dzīvēs, kuri ikdienā nodrošina šo personu aprūpi.

Izmēģinājumprojektā iegūtie rezultāti tiks izmantoti sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu finansēšanas mehānisma izstrādei.  

Projektu īsteno Labklājības ministrija sadarbībā ar pašvaldībām, izmantojot Eiropas Sociālā fonda līdzfinansējumu.  

ves2019