Gerbonis mazsGulbenes novada sociālais dienests informē par iespēju saņemt dažāda veida atbalstu krīzes situācijā:

  • psiholoģisko atbalstu sniedz psiholoģe Ruta Abramova, mob.t. 29347861
  • sociālā darbinieka konsultācijas var saņem telefoniski. Kontaktinformācija ŠEIT
  • ja persona/ģimene nonākusi krīzes situācijā un saviem spēkiem nespēj nodrošināt iztiku (Covid-19 izplatības dēļ zaudējuši darbu, nevar saņemt dīkstāves pabalstu, bezdarbnieka pabalstu un nesaņem atbalstu no citām iestādēm vai ģimenes), pēc atbalsta iespējams vērsties sociālajā dienestā Dīķa ielā 1, Gulbenē vai pie sociālajiem darbiniekiem pagastu pārvaldēs. Iesniegumu ar detalizētu situācijas aprakstu var sūtīt elektroniski uz vai, ievietojot iesniegumu vēstuļu kastītē pie sociālā dienesta Dīķa ielā 1, Gulbenē.

Informācija par Eiropas Savienības atbalsta pakām

ES atbalsts