Gerbonis mazsLai uzlabotu klientu pieņemšanas procesu, neveidojot rindas un ievērojot piesardzību saistībā ar infekcijas Covid-19 izplatību, sākot no 2021.gada 1.februāra klientu pieņemšana Gulbenes novada sociālajā dienestā Dīķa ielā 1, Gulbenē, tiks veikta pēc iepriekšēja pieraksta. Iepriekšējā pieteikšanās attiecas tikai uz pieņemšanu Dīķa ielā 1, Gulbenē. Pirms sociālā dienesta apmeklējuma lūdzam sazināties ar sociālo darbinieku Montu Salmani-Krūmiņu, kura veiks klientu pierakstu – t.64497609 vai mob.t. 25675067.

Sociālā dienesta darba laiks: pirmdien, otrdien, trešdien, ceturtdien plkst.8:00-12:15 un plkst.13:00-17:00; piektdien plkst.8:00-12:00 un plkst.13:00-16:00.

Laikā, kad valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas dēļ ir ietekmēta daudzu iedzīvotāju labklājība un emocionālā labsajūta, palielinās nepieciešamība pēc psiholoģiskās palīdzības. Gulbenes novada sociālais dienests piedāvā iedzīvotājiem krīzes situācijā izmantot psihologa Rutas Abramovas konsultācijas. Tās iespējams saņemt attālināti: pirmdienās, otrdienās plkst.8.00-12.00 un plkst.13.00-16.00. Tālruņa numurs saziņai: 29347861.

Gulbenes novada sociālais dienests