Drukāt

No 2019. gada novembra 10 Latvijas pašvaldībās kopumā 100 cilvēki saņēma dažādus sociālos pakalpojumus Individuālā budžeta modeļa izmēģinājumprojektā cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem. Gulbenes novadā atbalstu izmēģinājumprojektā saņēma 10 personas.

Projekta sākumā personas kopā ar sociālo darbinieku veidoja individuālos atbalsta plānus. Plāni projekta laikā vairākkārt tika mainīti, jo personu vēlmes un vajadzības bija ļoti mainīgas. Izmēģinājumprojektu ietekmēja arī ārkārtas situācija valstī - pakalpojumu saņemšana bija ierobežota, bet tika meklēti un rasti risinājumi, lai personas pēc iespējas varētu saņemt dažādus pakalpojumus. Projekta laikā personas saņēma:

Pakalpojumu sniegšana projekta ietvaros noslēdzās 2021. gada 31. janvārī. Regulāri tiekoties un komunicējot ar personām, kuras piedalījās projektā, un to ģimenes locekļiem tika secināts, ka būtu nepieciešams saņemt pakalpojumus ikdienā, lai uzlabotu personu dzīves kvalitāti. Projekta sākumā izstrādājot atbalsta plānus tika konstatēts, ka daudzi jūtas vientuļi, reti pārvietojas ārpus savas dzīvesvietas, un ir ierobežotas brīvā laika pavadīšanas iespējas.

Ar speciālistu atbalstu un saņemtajiem pakalpojumiem projekta laikā, tika uzlabota personu psihoemocionālā un fiziskā pašsajūta, mazināta vientulības sajūta, atrastas jaunas nodarbes, meklētas iespējas kā saturīgāk pavadītu brīvo laiku un apgūtas jaunas prasmes, lai uzlabotu ikdienas dzīvi.

Kopumā projekts noslēdzies veiksmīgi. Iesaistītās personas izsaka nožēlu, ka laiks ir paskrējis tik ātri un labprāt arī turpmāk saņemtu speciālistu konsultācijas un pakalpojumus.

Projektu īsteno Labklājības ministrija sadarbībā ar pašvaldībām, izmantojot Eiropas Sociālā fonda līdzfinansējumu.  

ves2019