SIA “Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība” informē, ka vēl ir palikušas un ir iespējams saņemt dāvaniņas "Esmu dzimis Balvos". Tie, kuri bija pieteikušies, sākot ar 27.augustu var ierasties Balvu poliklīnikā darba dienās laikā no plkst.14:00 līdz 16:00 un, piesakoties reģistratūrā, saņemt dāvaniņas! Ja kādam nepieciešama saņemšana Gulbenē, aicinām zvanīt t. 26517685!

balvu sanemsanai

Pateicamies ikvienam, kas iesaistījās Pateicības dienas pasākuma organizēšanā!

paldies

 

Lana Upīte,
SIA "Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība"
sabiedrisko attiecību speciāliste