graf01 Gulbenes novada sociālais dienests ir izveidojis statistikas pārskatu par 2015. gada pirmajos 10 mēnešos sniegto sociālo palīdzību un sociālajiem pakalpojumiem.

* Sociālā palīdzība ir naudas vai mantiskais pabalsts, kuru piešķir trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm (personām), kurām trūkst līdzekļu pamatvajadzību apmierināšanai.

* Sociālie pakalpojumi ir pasākumu kopums, kas vērsts uz personu sociālās funkcionēšanas spēju atjaunošanu vai uzlabošanu un tiek realizēts kā sociālais darbs, sociālās aprūpes pakalpojumi, sociālās rehabilitācijas pakalpojumi un psihologa konsultācijas.

Gulbenes novadā 31.oktobrī bija reģistrētas 707 trūcīgās personas, kas ir 3 % no kopējā iedzīvotāju skaita. Sociālie pakalpojumi un sociālā palīdzība saskaņā ar normatīvajiem aktiem tiek sniegta arī citām personu grupām. Gada 10 mēnešos Gulbenes novada sociālais dienests pabalstos ir izmaksājis vairāk nekā 300 tūkstošus eiro, un sociālā dienesta darbinieki, lai nodrošinātu klientiem sociālos pakalpojumus un sociālo palīdzību, veikuši gandrīz 17 tūkstošus dažādu aktivitāšu.

Skatīt tabulu...