Gerbonis mazsSaistībā ar valstī izsludināto ārkārtas situāciju un saslimstības ar Covid-19 pieaugumu Latvijā informējam, ka:

  • no 13.10.2021. tiek pārtraukti SAC klientu klātienes tikšanās ar tuviniekiem;
  • turpinām pieņemt tuvinieku sūtījumus klientiem, kas jānodod dežūrpersonālam. Sūtījumos atļauta atsevišķu preču piegāde oriģinālajos iepakojumos, kurus var dezinficēt. Sūtījumus pieņem darba dienās un brīvdienās:
    • sociālās aprūpes centrā ,,Jaungulbenes Alejas” no plkst.8.00 līdz 20.00;
    • sociālās aprūpes centrā Siltais” un struktūrvienībā “Dzērves” no plkst.8.00 līdz 18.30.

Izņēmuma gadījumos atļauti apmeklējumi pie klientiem ar smagām veselības  problēmām - terminālā stāvoklī, saskaņojot ar iestādes vadītāju. Pieļaujamais apmeklētāju skaits ir viens apmeklētājs, savukārt apmeklējuma ilgums ir 15 min. Apmeklējumu organizē, apmeklētāju nodrošinot ar individuālajiem aizsardzības līdzekļiem (dzeltenā komplekta ekipējumu). Apmeklēt var tikai tuvinieks, kurš var uzrādīt sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu, kā arī, ja  tuvinieks  10 dienu laikā nav uzturējies Slimību profilakses un kontroles centra mājaslapā publicētajā valstī, uz kuru ir attiecināmi īpašie piesardzības un ierobežojošie pasākumi -https://www.spkc.gov.lv/lv/valstu-saslimstibas-raditaji-ar-covid-19-0, nav bijis ciešā kontaktā ar Covid-19 infekcijas slimnieku vai cilvēku, kurš atrodas mājas karantīnā un nav Covid-19 raksturīgo klīnisko simptomu - https://covid19.gov.lv/covid-19/par-covid-19/simptomi.

Gulbenes novada sociālās
aprūpes centrs "Jaungulbenes Alejas"