Gerbonis mazs

Lai noskaidrotu iedzīvotāju viedokli par Gulbenes novada sociālā dienesta darbu un pieejamajiem sociālajiem pakalpojumiem Gulbenes novadā, aicinām līdz 2021.gada 15.decembrim aizpildīt aptaujas anketu! Aptauja ir anonīma un iegūtie rezultāti tiks izmantoti tikai apkopotā veidā, sociālā dienesta sniegtā atbalsta attīstības plānošanā. Aptauja pieejama ŠEIT. Anketā lietotie saīsinājumi: SD - sociālais dienests;  sd - sociālais darbinieks.