Ja laika apstākļi ļaus, no janvāra līdz martam Gulbenes novadā risināsies slēpošanas sacensību seriāls “Baltās trases”.

GULBENES NOVADA DISTANČU SLĒPOŠANAS

SACENSĪBU SERIĀLS “BALTĀS TRASES”

NOLIKUMS

I. Mērķis un uzdevumi

1.1. Iesaistīt Gulbenes pilsētas un novada iedzīvotājus sporta aktivitātēs.

1.2. Popularizēt distanču slēpošanu un veicināt veselīgu dzīvesveidu pieaugušo un jauniešu vidū.

II. Vieta un laiks

SACENSĪBU KALENDĀRS

Posms Sacensību nosaukums Laiks Vieta Slēpošanas stils
I “Baltās trases” 10.01.2016.PL.12.00 Pilsētas dambis Klasiskais
II “Baltās trases” 24.01.2016.PL.12.00 Gulbenes slēpoš.trase Klasiskais
III “Baltās trases”+ Gulbenes pilsētas sporta spēles 30.01.2016.PL.12.00 Gulbenes slēpoš. trase Brīvais
IV “Baltās trases”+ Gulbenes nov. ziemas sporta spēles (pieaugušo grupām) 06.02.2016.PL.12.00 Gulbenes slēpoš. trase

Brīvais (veterāni)

Klasiskais, brīvais

V “Baltās trases”+ Stāmerienas tautas slēpojums 28.02.2016.PL.12.00 Stāmeriena Brīvais stils
VI „Baltās trases” 05.03.2016.PL.12.00 Gulbenes slēpoš. trase Brīvais stils-masu starts

Dalībnieku reģistrācija sacensību dienā, izņemot novada sporta spēles – III posmu.

III. Sacensību vadība

Sacensības organizē Gulbenes sporta centrs sadarbībā ar Gulbenes novada Izglītības, kultūras un sporta nodaļu.

Sacensību galvenais tiesnesis un sekretāre Dace Anča – tel:29295359,

Atbildīgais par distancēm Jānis Ančs – tel.26468621

IV. Sacensību dalībnieki un norise

Sacensībās piedalās visi slēpotgribētāji, sākot ar jebkuru kārtu, sekojošās vecuma grupās un distancēs:

Grupa Dzimšanas gads Distance vīrieši Distance sievietes

S 10  

V 10

2006.gadā dz. un jaunāki(as) 0.5 – 1 km 0.5 – 1 km

S 13  

V 13

2005.-2003.g.dz. 0.7 – 2 km 0.7 – 1 km

S 16  

V 16

2002.-2000.g.dz. 2 – 3 km 1 – 3 km

S 19 

V 19

1999.-1997.g.dz. 2 – 3 km 1 – 3 km

S    

V

1996.-1982.g.dz. (atkl.grupa) 5 – 9 km 3 – 6 km

S 35 

V 35

1981.-52.g.dz.siev.

1981.-72.g.dz.vīr.

5 – 9 km 3 – 6 km
V 45 1971.-1952.g.dz.vīr. 5 – 9 km  

S 65  

V 65

1951.g.dz.un vecāki(as) 3 – 6 km 2 – 3 km

Jauniešu grupās atļauts dalībniekiem startēt vecākā grupā. Senioru grupu dalībniekiem atļauts startēt jaunākā vecuma grupā. Distanču garumus var mainīt, atkarībā no laika apstākļiem un trašu sagatavotības. Starta intervāls 30 sekundes.

V. Sacensību vērtējums

Veiksmīgākos dalībniekus sezonā katrā vecuma grupā noteiks pēc 4 kārtās uzrādītās mazākās iegūto punktu summas (formula: Dalībnieka rezultāts sekundēs x 600 : uzvarētāja rezultāts sekundēs - 600), bet ne mazāk par 3 kārtās uzrādītajiem rezultātiem vienā vecuma grupā.

Kopvērtējuma startu skaits var samazināties, atkarībā no notikušo sacensību skaita (laika apstākļi).

VI. Apbalvošana

Kopvērtējumā ar veicināšanas balvām apbalvo 1.-3.vietu ieguvējus katrā vecuma grupā. Ja dalībnieku skaits mazāks par 2 – apbalvo 1.vietas ieguvēju, ja grupā 3 dalībnieki - apbalvo 1. un 2. vietu, bet ja kopvērtējumā 4 un vairāk dalībnieki - apbalvo 1. – 3. vietas ieguvējus.

PIEZĪMES

Katrs dalībnieks, kas piedalās sacensībās, nes personīgu atbildību par savu veselību sacensību laikā.

Sacensību posmi var tikt pārcelti uz citu datumu vai atcelti sniega trūkuma vai citu nelabvēlīgu laika apstākļu dēļ, par to paziņojot vismaz 2 dienas iepriekš portālos www.gulbene.lv , www.dzirkstele.lv