6.februārī uz Gulbenes novada ziemas sporta spēlēm pulcējās aptuveni 220 dalībnieki no visām novada pārvaldēm, lai mērotos spēkiem sešos sporta veidos: distanču slēpošanā, novusā, šahā, dambretē, šautriņu mešanā un “kastingā”. Komandu vērtējumā pirmo vietu izcīnīja Gulbenes pilsētas komanda (organizatore Larisa Cīrule).

Vislielākais un patīkamākais pārsteigums bija Stāmerienas pagasta komandai, kad viņi uzzināja kopvērtējuma rezultātus un to, ka ir izcīnījuši otro vietu (Guna Ģērmane), trešajā vietā Lizuma pagasta komanda (Liene Ķikuste), ceturto vietu šogad ieguva Lejasciema pagasta komanda (Lāsma Gabdulļina), piektajā pozīcijā Beļavas pagasts (Voldmārs Mezītis), bet sešnieku, tāpat kā iepriekšējos divus gadus, noslēdza Daukstu pagasts (Ieva Vāgentroce).

Tā kā šogad ziema uz sporta spēļu laiku bija nodomājusi atkāpties, tad zemledus makšķerēšana tika aizstāta ar "kastingu" – mērķī mešana ar spiningu:

Sievietēm

1.vieta Aldai Laurei

Vīriešiem

Ar vienādu rezultātu 3.vieta Edmundam Zurkovam un Dāvim Untālam

2.vieta Ritvaram Kraučam

1.vieta Armandam Otlānam

Komandu vērtējumā 3.vieta Gulbenes pilsētas komandai, 2.vieta Lejasciema pagasta komandai, 1.vieta Lizuma pagasta komandai

Distanču slēpošana norisinājās Madonas kalnainajā Smeceres sila slēpošanas-biatlona sporta bāzē, kas slēpotājiem bija nopietns pārbaudījums.

Sievietēm klasiskajā stilā (2 kilometri)

3.vieta Baibai Pušpurei

2.vieta Līgai Svetlovai

1.vieta Gunai Ģērmanei

Brīvais stils – Sprints (1 kilometrs)

Ar vienādu rezultātu 2./3.vietu dalīja Dana Puidze un Līna Berga

1.vieta Dacei Ančai

Sievietes /seniores I grupa (2 km brīvais stils)

3.vieta Anitai Žavridai

2.vieta Sandrai Volodinai

1.vieta Lāsmai Gabdulļinai

Sievietes/seniores II grupa (1 km brīvais stils)

3.vieta Mārītei Cinglerei

2.vieta Ausmai Raģelei

1.vieta Ņinai Travinai

Vīriešiem klasiskajā stilā (4 kilometri)

3.vieta Dilanam Kurepinam

2.vieta Artūram Zelčam

1.vieta Jānim Ģērmanim

Sprints-brīvais stils (2x 1 kilometrs)

3.vieta Raivim Ančam

2.vieta Linardam Cvetkovam

1.vieta Imantam Āboliņam

Vīrieši/ seniori I grupa (4 km brīvais stils)

3.vieta Ainim Kanaviņam

2.vieta Edgaram Gargurnim

1.vieta Antim Zundam

Vīrieši/ seniori II grupa (2 km brī ais stils)

3.vieta Vladislavam Ponomorenko

2.vieta Jānim Supem

1.vieta Jānim Ančam

Komandu vērtējumā 2./3.vietu dalīja – Stāmerienas pagasta kom. un Gulbenes I komanda, bet 1.v. - Gulbenes komanda.

Šautriņu mešanā šogad bija atšķirīga sacensību sistēma no iepriekšējiem gadiem.

3.vieta Lizuma pagasta komandai - Elīnai Putniņai, Raivim Ogorodovam, Andim Ogorodovam.

2.vieta Stāmerienas pag.kom.- Līgai Aņisimovi, Valdim Aņisimovam un Rihardam Račko,

1.vieta Gulbenes pilsētas I kom.- Larisai Cīrulei, Gatim Bogdanovam, Agnim Šumakovam-Ahmedovam.

Novusā:

Sievietēm

3.vieta Lindai Vīksniņai

2.vietaAigai Putnei

1.vieta Lāsmai Kazjukovičai

Vīriešiem

3.vieta Jānim Ārem

2.vieta Igoram Bambulim

1.vieta Edgaram Vāgentrocim

Komandu vērtējumā 3.vieta Druvienas pag.kom., 2.vieta Stāmerienas pag.kom., 1.vieta Daukstu pag.kom.

Šahā:

Sievietēm

3.vieta Anitai Petrovskai

1./2.vieta Mudītei Putniņai

1./2.vieta Aijai Barkānei

Vīriešiem

3.vieta Alvilam Pētersonam

2.vieta Marekam Smuškam

1.vieta Jānim Bokalderam

Komandu vērtējumā 3.vieta Beļavas pag.kom., 2.vieta Jaungulbenes pag.kom., 1.vieta Gulbenes pils.kom.

Dambretē:

Sievietēm

3.vieta Laurai Aizkalnietei

2.vieta Lindai Oņiskivai

1.vieta Daigai Krēsliņai

Vīriešiem

vieta Dzintaram Znotam

2.vieta Rainim Ilgažam

1.vieta Jānim Bokalderam

Komandām 3.vieta Lejasciema pag.kom., 2.vieta Jaungulbenes pag.kom., 1.vieta Gulbenes pilsētas komandai.

Apbalvošanas pasākumā tika sveikti arī pārvalžu izvirzītie sportisti un sporta atbalstītāji: Valdis Skopans, Nauris Sirmacis, Uldis un Alda Dūrīši, Eva Bērziņa, Andrejs Vācietis, Sandra Volodina, Jānis Pāvuliņš, Dainis Spaliņš, Jānis Dārznieks, Aivars Dārznieks, Sandra Kurzemniece, Rihards Račko, Sandris Petrovs un Arnis Rakulis.

Dace Anča