sporto1610.novembrī Lizuma vidusskolā, Gulbenes 2.vidusskolā un Stāķu pamatskolā notiks projekta “Sporto visa klase” trešās sezonas atklāšana. Šajā projektā aizvadītajā mācību gadā iesaistījās Gulbenes 2.vidusskolas 3.klase, bet šogad tam piepulcējušās skolēnu klases no Lizuma un Stāķiem.

Projekta mērķis ir četru mācību gadu laikā mērķtiecīgi uzlabot visu iesaistīto klases skolēnu fizisko sagatavotību, stāju, dodot motivāciju nodarboties ar sportu, sadarbībā ar Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmiju (LSPA) pilnveidojot metodisko programmu 3. – 6.klašu grupai.

Projekts paredz katru nedēļu nodrošināt kvalitatīvu un metodiski atbilstošu 3 fakultatīvo sporta nodarbību sarīkošanu, papildus tām divām sporta stundām, kas ir paredzētas obligātajā izglītības programmā, saskaņā ar LSPA izstrādātu metodisko materiālu.

Jana Igaviņa,
Gulbenes novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste