19.augustā Kr.Valdemāra pamatskolas sporta laukumā notika Beļavas pagasta sporta spēles. Sacensības notika šautriņu mešanā, svaru bumbu celšanā, vieglatlētikā, strītbolā, pludmales volejbolā un futbolā.

100m skrējienā sievietēm 1.vietu ieguva Ieva Mezīte, 2.vietu – Aivita Lasmane, 3.vieta – Evelīna Lazdiņa. Veterānēm sievietēm labākā bija Edīte Lazdiņa.

Šajā pašā disciplīnā vīriešiem labākais Oskars Vīksna, tālāk Simsons Osis un Mārtiņš Pilmanis. Vetrāniem ātrākais Gints Iekļavs, otrais – Alvis Putns, trešais – Ojārs Tirziņš.

Tāllēkšanā vīriešiem 1.vieta Jānim Mezītim, 2.vieta Oskara Vīksnam, trešā vieta Rihardam Berkodam. Veterāniem labākais Alvis Putns, otrais Gints Iekļavs, trešais Ojārs Tirziņš. Tāllēkšanā sievietēm uzvarēja Samanta Lesniece, tālāk Evelīna Lazdiņa un Aivita Lasmane. Veterānēm uzvarēja Edīte Lazdiņa, otrā Līga Berkolde.

Lodes grūšanā sievietēm labakā Aivita Lasmane, 2.vieta Līvai Lācei, 3.vieta Lainei Lācei. Veterānēm 1.vieta Līgai Berkoldei, 2.vieta Edītei Lazdiņai, trešā vieta Valdai Tirziņai. Vīriešiem 1.vieta Jānim Mezītim, 2.vieta Jānim Mūrmanim, 3.vieta Aivaram Berkoldam. Veterāniem 1.vieta Alvim Putnam, 2.vieta Dagnim Širakam, 3.vieta Gintam Jakovļevam.

Šautriņu mešanā sievietēm precīzākā Anda Rēdere. Vīriešiem uzvarēja Lauris Ozols, otrais Igors, trešais Jānis Skopans.

Svara bumbu celšanā līdz 80kg labākais Mareks Sīvais, otrais Inguss Kalniņš, trešais Oskars Vīksna. 80-90kg uzvarēja Jānis Ginevičs, otrais Jānis Mezītis, trešais Jānis Mūrmanis. Virs 90kg uzvarēja Armands Zvirbulis, otrais Elvijs, trešais Raitis Gusārs.

Pludmales volejbolā sievietēm 1.vieta komandai „Ozolkalns”, 2.vieta „Koperatīvam”, 3.vieta „Putnēm”. Vīriešiem 1.vieta „Grupai pēdējie”, 2.vieta – „Pilskalns”, 3.vieta „Krišjāņiem”.

Strītbolā sievietēm 1.vieta „Ozolkalnam”, 2.vieta „Felišes”, 3.vieta „Radi sporto kopā”. Vīriešiem 1.vieta „Pilskalns” komandai, 2.vieta „RRS”, 3.vieta – „Buciņi”.

Futbolā uzvarēja viesi no Variņiem „Namejs”, tālāk „Pilskalns” un „Beļava”.

Paldies sacensību tiesnešiem – Jānim Skopanam, Anitai Mezītei, Valdai Tirziņai, Astrai Zvirbulei, Lainei Lācei, Aivaram Berkolam, Dāvim Žukam, Oskaram Vīksnam, Edžum Grīnbergam, Dāvim Žukam! Paldies fotogrādei Andai Rēderei! Paldies Kr.Valdemāra skolas darbiniekiem par sakopto sporta laukumu, pagasta pārvaldei par balvām uzvarētājiem!

Sacensību tiesnesis V.Mezītis