ligo nujo

Gulbenes novada pašvaldība organizē bezmaksas nūjošanas un vingrošanas nodarbības.

Rankā 7.jūnijā plkst.19:00 nūjošana kopā ar Māri Baranovski. Pulcēšanās pie Rankas kultūras nama. Inventārs tiks nodrošināts. Vairāk informācijas: 29109404.

Rankā 4.jūnijā plkst.19:00 vingrošana kopā ar Māri Baranovski. Pulcēšanās pie Rankas kultūras nama. Vairāk informācijas: 29109404.

Līgo 5.jūnijā plkst.19:00 nūjošana kopā ar Māri Baranovski. Pulcēšanās pie Līgo kultūras nama. Inventārs tiks nodrošināts. Vairāk informācijas: 29109404.

Projekts „Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Gulbenes novadā” (Nr. 9.2.4.2/16/I/004) norisinās darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.2. pasākuma “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” ietvaros. Projekts tiek finansēts no Eiropas Sociālā fonda un valsts budžeta līdzekļiem.

logo ESF mazs